Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-09-05

Botnia Exploration: Länsstyrelsen beviljar Botnia Exploration förlängning av tidsram för provbrytningsarbeten

LÄNSSTYRELSEN BEVILJAR BOTNIA EXPLORATION FÖRLÄNGNING AV TIDSRAM FÖR PROVBRYTNINGSARBETEN

Länsstyrelsen i Västerbotten har ändrat villkoret gällande tidsram när provbrytningsarbeten får ske från "Provbrytning får endast ske under månaderna juni, juli och augusti" till "Provbrytning får endast ske under månaderna juni, juli, augusti och september".

- Vi är mycket glada över Länsstyrelsens beslut och Rans Samebys förståelse för vårt önskemål om en månads förlängning av brytningsarbetet. Det är nu våra planer att under september månad helt avsluta provbrytningen och därmed möjliggöra fri framfart för rennäringen under hösten. Förutom den framgångsrika produktionen har vi lärt oss många nya erfarenheter av kvartsgångens karaktär och utbredning. Vi ser fram emot det fortsatta arbetet när den guldförande kvartsen ("guldmalmen") nu ska testas i Rönnskärsverken och vi kommer nu att koncentrera vårt viktiga arbete att tillsammans med Ramböll avsluta vår miljötillståndsansökan till Mark & Miljödomstolen, säger Bengt Ljung, VD på Botnia Exploration.

Som tidigare redovisats har Boliden Rönnskärsverken och Botnia Exploration avtalat om ett större test av den guldrika kvartsgången i Fäbodtjärn för att undersöka möjligheten för att kvartsen skall kunna användas som slaggbildare i Rönnskärsprocessen.

Arbetena påbörjades i senare delen av juli med brytning i ett mindre dagbrott. Kvartsgången har blottats och sprängningar av såväl sidoberg som kvartsgången utfördes i början av förra veckan. Transporter av guldmalmen påbörjades den 1 september och fortsätter nu kontinuerligt.

Friläggandet av kvartsgången i samband med provbrytningen har gett Botnia såväl möjlighet att bekräfta den mäktighet som antagits vid uppskattning av mineraltillgångar som möjlighet att ta täta prover från den för att undersöka haltvariationer. Det är bolagets förhoppning att resultatet av analyserna kommer att resultera i en uppgradering av graden av kännedom, åtminstone i de övre delarna av fyndigheten.

Kvartsen som innehåller goda halter av såväl guld som silver transporteras nu till Rönnskärsverken för att där krossas på plats varefter analyser tas på ingående material. Den krossade kvartsen kommer sedan att användas i kopparproduktionen av bland annat Aitikmalmen som dagligen levereras till Rönnskärsverken. Guldet och silvret utvinnes som ett så kallat anodslam som senare går till smältverket.

Mer information om arbetet kan ni läsa på Botnias hemsida, www.botniaexploration.com/vindelgransele-gruvor/ http://www.botniaexploration.com/vindelgransele-gruvor/

Bolaget använder begreppet malm med stöd i en icke publicerad genomförbarhetsstudie, som klart visar på den ekonomiska potentialen i fyndigheten. Då bolaget inte sökt finansiering med stöd i studien har publicering inte befunnits nödvändig.

För ytterligare information kontakta:
Bengt Ljung, VD - Botnia Exploration
Telefon: +46 705 431605
E-post: bengt.ljung@botniaexploration.com mailto:bengt.ljung@botniaexploration.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Botnia Exploration Pressrelease 2017-09-05.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=21063

Denna information är insiderinformation som Botnia Exploration Holding AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 september 2017.

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på AktieTorget (BOTX). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com http://www.botniaexploration.com .

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.