Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-06

Botnia Exploration: Stämmokommuniké

STÄMMOKOMMUNIKÉ

I onsdags, den 4 maj 2016 hölls årsstämma i Botnia Exploration Holding AB
(publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga
beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och
koncernbalansräkning
Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och
balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen.

Resultatdisposition och ansvarsfrihet
Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens
förslag i årsredovisningen. Vidare beslutades att ingen utdelning lämnas
för räkenskapsåret 2015. Stämman beslutade även om ansvarsfrihet åt
styrelsen och den verkställande direktören.

Styrelse och revisor
Stämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med 200 000 kr till
styrelseordförande, 100 000 kr till styrelseledamot som ej är huvudägare
och/eller anställda i koncernen samt 30 000 kr till nyinvald
styrelseledamot. Vidare fastställdes att styrelsen skall bestå av fyra
styrelseledamöter. Till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet
av nästa årsstämma omvaldes Per-Erik Lindvall, som ordförande, Pär Weihed
och Bengt Ljung samt Johan Norman (oberoende ledamot) som nyvaldes.

Stämman beslutade att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning
i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Beslut om bemyndigande till styrelsen intill nästa årsstämma, besluta om
en/eller flera emissioner av aktier, konvertibler och teckningsoptioner
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid
ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler
och/eller teckningsoptioner. Styrelsen bemyndigas att besluta om att
emission ska kunna ske mot kontant betalning, genom apport och/eller
kvittning, eller i övrigt förenas med villkor.

Stockholm, 6 maj 2016

För ytterligare information kontakta:
Bengt Ljung, VD - Botnia Exploration
Telefon: +46 705 431605
E-post: info@botniaexploration.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Botina Exploration Kommunike fran arsstamma.pdf

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med fokus
på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på AktieTorget (BOTX).
För ytterligare information besök bolagets hemsida

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.