Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-30

Botnia Exploration: Vattenrättslig rådighet föreligger genom bearbetningskoncession

Vattenrättslig rådighet föreligger genom meddelad
bearbetningskoncession enligt minerallagen. Detta har Mark- och
miljööverdomstolen kommit fram till i en dom idag beträffande
brytning av kaolinråvara. Domen visar att Botnia Exploration genom
sina bearbetningskoncessioner, Fäbodtjärn K nr 1 samt Vargbäcken K nr
1, också måste anses ha erforderlig rådighet för ansökt
vattenverksamhet.

"Det känns oerhört skönt att Mark- och miljööverdomstolen nu
fastslagit den principen att bearbetningskoncession konstituerar
vattenrättslig rådighet, Detta förenklar och snabbar på vår
tillståndsprövning av planerade gruvor i Fäbodtjärn och Vargbäcken.
Vi behöver nu inte träffa särskilt avtal med varje enskild
fastighetsägare om vattenrättslig rådighet för att exempelvis kunna
bortleda inläckande grundvatten. Däremot så fortsätter våra
diskussioner med aktuella fastighetsägare gällande de frågor som
avser markanvisning ", säger Thomas Ljung, VD för Botnia Exploration.

Bolaget arbetar nu med det yttrande som bolaget avser att inlämna
senast den 15 maj till Mark- och miljödomstolen. Samtidigt kommer
bolaget att inlämna kompletteringar till ansökan i enlighet med de
synpunkter på ansökan som har inkommit från remissinstanserna.

För ytterligare information kontakta:
Thomas Ljung, VD - Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 855 01 50
E-post: thomas.ljung@botniaexploration.com

Denna information är insiderinformation som Botnia Exploration Holding
AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 april 2019 kl.
14:15

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med
målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och
basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North
(BOTX). Erik Penser Bank AB är Certified Adviser till bolaget.
Telefon: 08-463 83 00. E-post: certifiedadviser@penser.se. För
ytterligare information besök bolagets hemsida
www.botniaexploration.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/botnia-exploration/r/vattenrattslig-radighet-...
https://mb.cision.com/Main/6229/2800686/1035001.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.