Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-02-19

Boule 4 kv: Resultat f skatt 6,5 Mkr (5,1) (Forts)

(Kompletterar tidigare nyhet med fler kommentarer avseende
intäkter och utdelning)

(SIX) Boule Diagnostics rapporterar ett resultat före skatt
om 6,5 miljoner kronor (5,1) för det fjärde kvartalet 2012.

Rörelseresultatet hamnade på 6,0 miljoner kronor (4,2).

Resultat efter skatt blev 3,3 miljoner kronor (2,1) eller
0,69 kronor per aktie (0,45).

Omsättningen blev 76 miljoner kronor (68). Förändring av
valutakursen avseende dollar och euro påverkade
nettoomsättningen negativt med 0,8 miljoner kronor.

Styrelsen föreslår 0,50 kronor per aktie i utdelning (0) för
2012. Det är första gången någonsin som Boule lämnar utdelning
till aktieägarna.

Joakim Johansson, tel +46 31-350 64 84
joakim.johansson@six-group.se
SIX News

Författare direkt.