Du är här

2018-08-15

Boule Diagnostics AB: Boule Diagnostics AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2018

Fortsatt stark lönsamhetsutveckling och god tillväxt

Kvartalet april-juni 2018

· Nettoomsättningen uppgick till MSEK 107,8 (104,3), motsvarande en
ökning med 3,4 procent. Justerat för förändring av valutakursen
motsvarar det en ökning med 3,0 procent.

· Antal sålda instrument uppgick under kvartalet till 962 (998)
vilket är en minskning med 4 procent.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MSEK 10,0
(5,0).

· Rörelseresultatet uppgick till MSEK 19,8 (-0,7) vilket motsvarar
en rörelsemarginal på 18,4 procent (-0,7).

· Resultatet efter skatt uppgick till MSEK 14,9 (-1,1).
· Resultatet per aktie före utspädning uppgick till SEK 0,77
(-0,06) och efter utspädning 0,77 (-0,06).

Delårsperioden januari-juni 2018

· Nettoomsättningen uppgick till MSEK 207,3 (210,9), motsvarande en
minskning med 1,7 procent. Justerat för förändring av valutakursen
motsvarar det en ökning med 0,3 procent.

· Antal sålda instrument uppgick under perioden till 1 902 (2 141)
vilket är en minskning med 11 procent.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MSEK 16,7
(23,5).

· Rörelseresultatet uppgick till MSEK 38,7 (11,2) vilket motsvarar
en rörelsemarginal på 18,7 procent (5,3).

· Resultatet efter skatt uppgick till MSEK 29,9 (7,5).
· Resultatet per aktie före utspädning uppgick till SEK 1,54 (0,40)
och efter utspädning 1,54 (0,39).

Väsentliga händelser under kvartalet

Boule förvärvar teknologier som kommer att användas i nästa
generations plattform

Boule förvärvade i april teknologier inom laseroptik som kommer att
anpassas till Boules krav och användas i kombination med
egenutvecklade teknologier i Boules nästa generations
produktplattform. Därmed kan tiden till nästa produktlansering inom
det snabbväxande 5-part segmentet förkortas och utvecklingskostnad
och risk reduceras.

Säljstart för nya produkter för veterinärmarknaden

Exigo H400, ett hematologisystemet med tolv förinställda djurprofiler,
lanserades i april. Exigo C200, ett helautomatiskt kemisystem för
veterinärdiagnostik, lanserades i juni. Den utökade produktportföljen
stärker Boules konkurrenskraft på veterinärmarknaden.

Väsentliga händelser efter perioden

Boule vinner upphandling i Indien

En viktig upphandling har vunnits i Indien omfattande ett stort antal
instrument, tillhörande reagenser och kontroller. Denna komplexa
upphandlingsprocess har pågått under en längre tid, och har vunnits
tack vare gott samarbete mellan Boules lokala landschef och en av
bolagets viktigaste distributörer. Leverans av 650 instrument
förväntas ske under det tredje och fjärde kvartalet 2018.

Med denna upphandling säkrad stärks Boules position på den viktiga
indiska marknaden ytterligare och avtalet kan också leda till
ytterligare instrumentförsäljning i tillägg till den kontinuerliga
försäljningen av reagenser och kontroller till de installerade
instrumenten.

VD Fredrik Dalborg kommenterar

" Under det andra kvartalet visade Boule god tillväxt globalt.
Instrumentförsäljningen växer återigen och reagensförsäljningen växer
starkt med 16%. Försäljningen av förbrukningsvaror till öppna system
(CDS brand) gick ned i linje med marknadstrenden och OEM
försäljningen var lägre än förväntat på grund av ojämnheter i
ordermönstret som över tid förväntas jämnas ut. Rensat för
försäljningen i CDS brand och OEM ökade försäljningen för Boules egna
system globalt med 10% under kvartalet jämfört med föregående år, och
i USA med 13% rensat för valutakursförändringar. Andra kvartalet var
ytterligare ett kvartal utan större upphandlingar, vilket resulterade
i en minskning av levererade instrument, men leverans av instrument
till högre snittpriser. Försäljning av instrument i den amerikanska
marknaden växte med 48%.

I april nådde det nya veterinära hematologisystemet H400 marknaden och
respons från kunderna har varit god. I juni påbörjades försäljning av
Exigo C200, ett helautomatiskt kemisystem för veterinärdiagnostik. De
två systemen har integrerad mjukvara och kommer att användas i
kombination av kunderna. Tillsammans stärker de Boules
produktportfölj på veterinärmarknaden och ger möjligheter att
utveckla distributörsnätverket.

Efter kvartalet har en stor upphandling vunnits i Indien. Leverans av
650 instrument kommer att ske under det tredje och fjärde kvartalet
2018, och tar därmed i anspråk en stor del av befintlig
produktionskapacitet. På grund av storleken på upphandlingen är dock
instrumentpriserna relativt låga, medan reagensförsäljningen per
instrument förväntas bli över genomsnittet i den indiska marknaden.
Under det tredje kvartalet förbereds ökad produktionskapacitet. I
tillägg till framtida leveranser av förbrukningsmaterial kan denna
upphandling även leda till ytterligare instrumentbeställningar.

Arbetet med att utveckla nästa generations produktplattform fortsätter
med hög prioritet. Forskning och utvecklingsresurserna i både Sverige
och USA har stärkts för att säkerställa en snabb och effektiv
utvecklingsprocess.

För att stödja fortsatt stark tillväxt på fler geografiska marknader
samt för effektiv kommersialisering av en bredare produktportfölj
stärks den kommersiella organisationen.

Utöver detta kommer teamet arbeta med ytterligare tillväxtsatsningar i
linje med etablerade strategier."

DELÅRSRAPPORTEN FÖR JANUARI-JUNI 2018 I SIN HELHET ÅTERFINNS NEDAN.

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Dalborg, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB, tfn +46
705-58 51 05

Christina Rubenhag, Finansdirektör (CFO), Boule Diagnostics AB, tfn
+46 705-46 72 22

Om Boule Diagnostics AB (publ)
Boule Diagnostics AB är ett globalt diagnostikbolag som utvecklar,
tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för
blodcellräkning (hematologi). Bolaget riktar sig främst till små och
medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier samt till andra
diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi.
Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA
och Mexiko. Försäljning sker globalt, företrädesvis via distributörer
med stöd av Boules egna lokala säljare och servicepersonal. Boule
Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på NASDAQ Stockholm.
www.boule.com

Denna information är sådan information som Boule Diagnostics AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15
augusti 2018 kl. 15:00 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/boule-diagnostics-ab/r/boule-diagnostics-ab--p...
http://mb.cision.com/Main/272/2593045/891876.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.