Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-08

Boule Diagnostics AB: Boule Diagnostics AB (publ) Delårsrapport januari - september 2017

Starkt kvartal med goda marginaler

Kvartalet juli-september 2017

· Nettoomsättningen uppgick till MSEK 109,7 (108,5), motsvarande en
ökning med 1,1 procent. Justerat för förändring av valutakursen
motsvarar det en ökning med 2,6 procent.

· Antal sålda instrument uppgick under kvartalet till 1 116 (1 071)
vilket är en ökning med 4 procent.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MSEK 10,1
(12,7).

· Rörelseresultatet uppgick till MSEK 28,2 (24,8) vilket motsvarar
en rörelsemarginal på 25,7 procent (22,9).

· Resultatet efter skatt uppgick till MSEK 21,6 (19,3).
· Resultatet per aktie före utspädning uppgick till SEK 4,51 (4,11)
och efter utspädning 4,48 (4,02).

Delårsperioden januari-september 2017

· Nettoomsättningen uppgick till MSEK 320,5 (294,9), motsvarande en
ökning med 8,7 procent. Justerat för förändring av valutakursen
motsvarar det en ökning med 6,9 procent.

· Antal sålda instrument uppgick under perioden till 3 255 (2 761)
vilket är en ökning med 18 procent.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MSEK 33,6
(8,0).

· Rörelseresultatet, inklusive kostnader för effektivitetshöjningar
och engångskostnader, uppgick till MSEK 39,5 (45,8) vilket motsvarar
en rörelsemarginal på 12,3 procent (15,5).

· Resultatet efter skatt uppgick till MSEK 29,2 (34,6).
· Resultatet per aktie före utspädning uppgick till SEK 6,09 (7,34)
och efter utspädning 6,04 (7,19).

Väsentliga händelser under kvartalet

Strategiska avtal för att förstärka och utvidga produktportföljen

Under fjärde kvartalet 2017 kommer Boule via en egen säljorganisation
i Mexiko påbörja försäljning och distribution av en CRP-produkt från
Orion Diagnostica Oy.

Boule har slutit ett globalt distributionsavtal med CellaVision för
deras nyutvecklade produkt för mindre och medelstora laboratorier.
Försäljningen beräknas starta under 2018.

Boule har också slutit ett globalt avtal rörande försäljning av en
klinisk kemiprodukt för veterinärapplikationer. Produkten, som är ett
mycket bra komplement till bolagets egna hematologiprodukter, kommer
börja säljas under första kvartalet 2018.

Engångsposter

Kvartalet har påverkats positivt med MSEK 4.5 till följd av återförda
reserver relaterade till bonusar, personaloptionsprogram och
nedläggningen av den kinesiska tillverkningen.

Väsentliga händelser efter perioden

Ny CFO

Christina Rubenhag tillträdde tjänsten som CFO den 9 oktober. Hon
efterträder Fredrik Alpsten som tidigare meddelat att han lämnar
Boule för att tillträda en tjänst på ett annat bolag.

Avtal om lokal tillverkning i Ryssland

För att öka tillväxt och lönsamhet samt stärka den lokala närvaron i
Ryssland, en av bolagets största marknader, har Boule tecknat avtal
om lokal tillverkning av reagens. Tillverkningen kommer ske i
samarbete med en lokal partner. Försäljning till kund beräknas starta
under andra kvartalet 2018.

Stor upphandling vunnen i Mexiko

I slutet av oktober vann Boule tillsammans med en av sina mexikanska
distributörer en offentlig upphandling av hematologisystem.
Ordervärdet uppgår initialt till cirka 3 MSEK och omfattar både
instrument, reagens och blodkontroller. Produkterna börjar levereras
under slutet av fjärde kvartalet 2017.

VD Fredrik Dalborg kommenterar

"Boule hade ett starkt tredje kvartal. Försäljningen utvecklades väl
och tillväxten fortsatte, till och med i jämförelse med det
rekordstarka tredje kvartalet 2016. Under årets andra kvartal
minskade bruttomarginalen på grund av den geografiska intäktsmixen,
samtidigt som rörelsemarginalen minskade till följd av
engångskostnader kopplade till åtgärder för framtida effektivitets-
och lönsamhetsförbättringar. Mot bakgrund av detta är det glädjande
att se det tredje kvartalets rekordlönsamhet, med en bruttomarginal
på 51,8% och en rörelsemarginal på 25,7%.

Försäljningstillväxten fortsatte, och med en nettoomsättning på 109,7
MSEK sattes ett nytt rekord för kvartalsförsäljning. I september
månad gjorde sälj-, order- och tillverkningsteamen en fantastisk
insats och satte ett nytt rekord i antal sålda instrument på en månad
med 592 instrument. Under kvartalet i sin helhet såldes 1 116
instrument, en ökning på 4%.

Under kvartalet har viktiga framsteg gjorts med att stärka och
utveckla bolaget för framtiden i linje med etablerade prioriteringar.
Bland annat har flera distributionsavtal säkrats som förstärker
produktportföljen. Boule kommer även att stärka positionen på den
viktiga ryska marknaden genom att starta upp lokal tillverkning av
reagenser.

Boules prioriteringar är som tidigare kommunicerat:

1. Ytterligare åtgärder för att stödja och förstärka företagets försäljnings- och lönsamhetstillväxt,
2. Fortsätta förbättra nuvarande produkter samt utveckla nya,
3. Förstärka och utvidga produktportföljen genom distributionsavtal, OEM-avtal och eventuella förvärv."

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Dalborg, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB, tel +46
705-58 51 05

Christina Rubenhag, Finansdirektör (CFO), Boule Diagnostics AB, tel
+46 705-46 72 22

Om Boule Diagnostics AB (publ)
Boule Diagnostics AB är ett snabbväxande globalt diagnostikbolag som
utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för
blodcellräkning (hematologi). Bolaget riktar sig främst till små och
medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier samt till andra
diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi.
Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige och
USA. Försäljning sker globalt, företrädesvis via distributörer med
stöd av Boules egna lokala säljare och servicepersonal. Boule
Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på NASDAQ Stockholm.
www.boule.com

Denna information är sådan information som Boule Diagnostics AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 8 november. 2017 kl. 08:45 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/boule-diagnostics-ab/r/boule-diagnostics-ab--p...
http://mb.cision.com/Main/272/2385355/747997.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.