Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-12

Boule Diagnostics AB: Boule Diagnostics AB(publ) delårsrapport januari-mars 2016

Starkt första kvartal inleder året

Kvartalet januari-mars 2016

· Nettoomsättningen uppgick till MSEK 84,4 (75,3), motsvarande en
ökning med 12,1 procent. Justerat för förändring av valutakursen på
USD och EUR motsvarar det en ökning med 11,5 procent.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MSEK 6,1
(-0,7).

· Rörelseresultatet uppgick till MSEK 8,4 (8,9).
· Resultatet efter skatt uppgick till MSEK 6,3 (6,6).
· Resultatet per aktie före utspädning uppgick till SEK 1,33 (1,40),
och efter utspädning 1,33 (1,39).

Väsentliga händelser under kvartalet

Avtal om försäljning av kliniskt kemisystem i USA

Avtal slöts i januari med det amerikanska företaget Medica Corporation
Inc. om att marknadsföra och sälja deras produkt EasyRA® i USA. Boule
började marknadsföra produkten under slutet av mars månad.

Ny styrelseordförande

På styrelsemötet den 25 januari valdes ledamoten Peter Ehrenheim till
ny styrelseordförande fram till ordinarie årsstämma. Han efterträdde
Lars-Olof Gustavsson som lämnade styrelsen efter att bolaget han
företrädde, Siem Capital AB, sålt sina aktier i Boule.

Väsentliga händelser efter perioden

upphandling vunnen i Indien

Boule vann i början av maj tillsammans med sin indiska distributör en
upphandling om 136 Medonic-system i delstaten Uttar Pradesh i norra
Indien. Instrumenten kommer att installeras på 136 sjukhus runt om i
delstaten med början under andra kvartalet 2016.

VD Ernst Westmans kommentarer

Försäljningen det första kvartalet uppgick till 84 MSEK vilket är en
ökning med 12 procent jämfört med motsvarande kvartal 2015.
Försäljningsframgångar på våra största marknader Asien och USA
fortsätter att kompensera för svag efterfrågan på instrument i
framförallt Ryssland och Brasilien. Värt att notera är Indien där
försäljningen under kvartalet växte med 97 procent jämfört med samma
period 2015.

Avtalet i januari i år med det amerikanska bolaget Medica är ett led i
vår satsning på det nya produktområdet klinisk kemi. Vi fick då rätt
att sälja Medicas system EasyRA® genom vår säljorganisation i USA.
Det första systemet har nu sålts. Under innevarande år kommer
bidraget från dessa produkter att vara litet. På medellång sikt
räknar vi med att de och andra produkter inom klinisk kemi väsentligt
kommer att bidra till omsättningstillväxten.

Det första kvartalets bruttoresultat är det högsta någonsin, både
absolut och i relation till försäljningen. Det gångna kvartalet var i
alla avseenden bättre än avslutningen på 2015 vilket är glädjande.
Noteras bör att inga utvecklingskostnader aktiverades under första
kvartalet 2016. Trots detta och trots ökade marknadssatsningar nådde
vi ett rörelseresultat i nivå med första kvartalet 2015.

Delårsrapporten i sin helhet återfinns nedan.

För mer information, vänligen kontakta:
Ernst Westman, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB, tel +46
708-60 88 63

Om Boule Diagnostics AB (publ)
Boule Diagnostics AB (publ) är ett företag som utvecklar, tillverkar
och säljer instrument och förbrukningsvaror för hematologidiagnostik.
Bolaget riktar sig till sjukhus, kliniker och laboratorier samt till
andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi.
Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA
och Kina. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på Nasdaq
Stockholm. www.boule.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Boule Diagnostics
AB (publ) org.nr 556535-0252 ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den
12 maj kl. 16:00 (CET).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/boule-diagnostics-ab/r/boule-diagnostics-ab-pu...
http://mb.cision.com/Main/272/2008220/515175.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.