Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-01

Boule Diagnostics AB: Boule Diagnostics - Antal aktier och röster

Det incitamentsprogram för ledande befattningshavare och
nyckelpersoner som infördes vid årsstämman den 13 maj 2014 berättigar
genom utnyttjande av optioner till teckning av nya aktier under andra
halvåret 2017. Totalt omfattar programmet 123 000 optioner vilka
berättigar till teckning av lika många aktier.

Under oktober månad 2017 har totalt 17 000 aktier nytecknats genom
utnyttjande av optioner erhållna från incitamentsprogrammet. Per den
31 oktober 2017 finns det, efter emittering av de nya aktierna,
totalt till 4 806 138 aktier och röster i bolaget.

Det finns 34 000 kvarvarande, ej ännu utnyttjade, optioner i
programmet. Vid fullt utnyttjande av optionerna i
incitamentsprogrammet kommer det vid årsskiftet 2017/2018 finnas 4
840 138 aktier och röster i bolaget.

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Dalborg, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB, tel +46
705-58 51 05

Christina Rubenhag, Finansdirektör (CFO), Boule Diagnostics AB, tel
+46 705-46 72 22

Om Boule Diagnostics AB (publ)
Boule Diagnostics AB är ett snabbväxande globalt diagnostikbolag som
utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för
blodcellräkning (hematologi). Bolaget riktar sig främst till små och
medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier samt till andra
diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi.
Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige och
USA. Försäljning sker globalt, företrädesvis via distributörer med
stöd av Boules egna lokala säljare och servicepersonal. Boule
Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på NASDAQ Stockholm.
www.boule.se

Denna information är sådan som Boule Diagnostics AB är skyldigt att
offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 1 november2017 kl. 08:45.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/boule-diagnostics-ab/r/boule-diagnostics---ant...
http://mb.cision.com/Main/272/2380347/744856.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.