Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-13

Boule Diagnostics AB: Kommuniké från Boule Diagnostics AB:s årsstämma den 12 maj 2016

Vid årsstämman 2016 fastställdes balans- och resultaträkningarna för
moderbolaget och koncernen för

verksamhetsåret 2015. Årsstämman beslutade att utdelning om 0,60 SEK
per aktie ska utgå för 2015 och att resterande resultat ska
balanseras i ny räkning.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

Årsstämman godkände valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av
fyra styrelseledamöter utan

styrelsesuppleanter.

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 350 000 kronor
(300 000 kronor för 2015) till ordföranden och med 175 000 kronor
(150 000 kronor för 2015) vardera till övriga styrelseledamöter.
Totalt styrelsearvode utgår därmed med 875 000 kronor (900 000 kronor
för 2015).

Styrelseledamot ska, om skattemässiga förutsättningar föreligger och
under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Bolaget, ha rätt
att fakturera styrelsearvode (jämte sociala avgifter och
mervärdesskatt) genom av styrelseledamot helägt svenskt bolag.

Beslutades även att arvode till revisor liksom tidigare ska utgå
enligt löpande räkning.

Årsstämman beslutade att genom omval utse Peter Ehrenheim, Thomas
Eklund och Karin Dahllöf till ordinarie styrelseledamöter för tiden
intill slutet av nästa årsstämma. Till ny ledamot utsågs Jon Risfelt.
Peter Ehrenheim valdes till ny styrelseordförande.

Revisionsbolaget PWC beslutades genom omval till bolagets
revisionsbolag, med Leonard Daun som huvudansvarig revisor, intill
slutet av årsstämman 2017.

Årsstämman godkände föreslagna instruktioner för valberedningen.

Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare.

Årsstämman godkände styrelsens förslag om bemyndigande att öka
aktiekapitalet genom nyemissioner av aktier,

teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt ovan finns
tillgängliga på Boules hemsida, www.boule.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Ehrenheim, styrelseordförande Boule Diagnostics AB, telefon
0706-67 57 11

Ernst Westman, VD och koncernchef Boule Diagnostics AB, telefon
0708-60 88 63

TILL REDAKTÖRERNA
Om Boule Diagnostics AB (publ)

Boule Diagnostics AB är ett snabbväxande diagnostikbolag som
utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för
blodcellräkning (hematologi) till den öppna sjukvården. Bolaget
riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och
laboratorier inom öppenvården samt till andra diagnostikbolag inom
såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom
rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA och Kina. Boule
Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på NASDAQ Stockholm.
www.boule.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Boule Diagnostics
AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller
lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades
för offentliggörande klockan 08:30 den 13 maj 2016.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/boule-diagnostics-ab/r/kommunike-fran-boule-di...
http://mb.cision.com/Main/272/2008550/515378.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.