Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-06

Boule Diagnostics AB: Kommuniké från Boule Diagnostics årsstämma den 6 maj 2019

Vid årsstämman 2019 fastställdes balans- och resultaträkningarna för
moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2018. Årsstämman
beslutade att utdelning om 0,55 SEK per aktie ska utgå för 2018 och
att resterande resultat ska balanseras i ny räkning.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Årsstämman godkände valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av
fem styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 470 000 kronor
(450 000 kronor för 2018) till ordföranden och med 235 000 kronor
(225 000 kronor för 2018) vardera till övriga styrelseledamöter.
Någon ersättning för utskottsarbete föreslås ej, då styrelsen i sin
helhet förväntas utgöra såväl revisions- som ersättningsutskott.
Totalt styrelsearvode utgår därmed med 1 410 000 kronor (1 350 000
kronor för 2018).

Beslutades även att arvode till revisor liksom tidigare ska utgå
enligt specificerad räkning.

Årsstämman beslutade att till ordinarie styrelseledamöter för tiden
intill slutet av nästa årsstämma omvälja Karin Dahllöf, Peter
Ehrenheim, Thomas Eklund, Charlotta Falvin och Jon Risfelt. Peter
Ehrenheim omvaldes till styrelseordförande.

Revisionsbolaget Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB beslutades genom
omval till bolagets revisionsbolag, med Leonard Daun som
huvudansvarig revisor, intill slutet av årsstämman 2020.

Årsstämman godkände föreslagna instruktioner för valberedningen.

Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare.

Årsstämman godkände styrelsens förslag om bemyndigande att öka
aktiekapitalet genom nyemissioner av aktier, teckningsoptioner
och/eller konvertibler.

Årsstämman godkände styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen
att besluta om förvärv och/eller överlåtelse av egna aktier.

Årsstämman godkände styrelsens förslag om Incitamentsprogram
2019/2022.

Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt ovan finns
tillgängliga på Boules hemsida, www.boule.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Ehrenheim, styrelseordförande Boule Diagnostics AB, telefon
0706-67 57 11

Fredrik Dalborg, VD och koncernchef Boule Diagnostics AB, telefon
070-558 51 05

Om Boule Diagnostics AB (publ)

Boule Diagnostics AB är ett globalt diagnostikbolag som utvecklar,
tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för
blodcellräkning (hematologi). Bolaget riktar sig främst till små och
medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier samt till andra
diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi.
Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige,
USA, Mexiko och Ryssland. Försäljning sker globalt, företrädesvis via
distributörer med stöd av Boules egna lokala säljare och
servicepersonal. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på
NASDAQ Stockholm. www.boule.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners
försorg, för offentliggörande den 6 maj 2019 kl. 21:00 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/boule-diagnostics-ab/r/kommunike-fran-boule-d...
https://mb.cision.com/Main/272/2804942/1038367.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.