Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-10-26

BrainCool AB (publ) - får ett prestigefyllt EU-bidrag (EUREKA: Solutions for the next human high-impact pandemic)

I projektet ingår även konsortiepartners i Frankrike (forskningsinstitut) och i Estland (produktionspartner). BrainCool kommer även, inom projektet, fortsätta samarbetet med klinisk utveckling med Södersjukhuset /Karolinska Institutet (där parterna erhållit Vinnova-bidrag för en första klinisk studie om ca 1 MSEK under 2020, [ref 1].

VD Martin Waleij kommenterar:

Vi fortsätter vår målsättning med att etablera BrainCool™ System som det ledande högkvalitativa TTM-systemet, vilket möjliggör temperaturhantering inom nya viktiga områden. Även om covid-19 krisen drabbat branschen och vårt företag, konstaterar vi att vi rekryterat direkt stöd till företaget på över 5 MSEK under året och ser en direkt koppling till covid-19 pandemin att TTM-system kommer att spela en ännu större roll i fler patientgrupper de kommande åren.

EU-projektet, som löper under 2 år, kommer att möjliggöra ytterligare förbättringar av behandlingen av COVID-19 och pandemipatienter på intensivvårdsavdelning ("IVA"), där hög feber har visat sig leda till ytterligare dödlighet och försämrade neurologiska resultat. För dessa patienter kommer BrainCool™ System att spela en viktig roll för att minska hjärnskador, för feberhantering samt förbättring av andningsfunktionerna. BrainCool har redan tidigare fått ett första bidrag från Vinnova (~ MSEK 1) för att genomföra en liten studie vid Södersjukhuset ("SÖS") i Stockholm för patienter med Covid-19, [ref 1]. Man har nu kommit överens om att genomföra ytterligare klinisk forskning om dessa viktiga patientgrupper med hög återkommande feber. (en forskning som inte kommer belasta BrainCool med kostnader.)

EU-projektet startar formellt den 1 januari 2021, även om första delen av finansieringen (800kSEK) kommer bolaget till handa under 2020.  Förutom den kliniska utvecklingen av BrainCool™ System vid IVA-behandling, kommer ytterligare en produkt som utvecklats under BrainSave-bidraget (ytterligare ett EU-finansierat projekt för BrainCool, med ytterligare finansiering på 1,2 MSEK fram till slutet av april 2021) att valideras ytterligare, nämligen "BrainTemp Sensor". Syftet är att övervaka både hjärn- och kärntemperaturen icke-invasivt med en hjärntemperatursensor kontinuerligt under hela behandlingsförfarandet, samt integrera temperaturmätningarna i BrainCell konceptet med hjälp av ett mycket användarvänligt mjukvarusystem för temperaturkontroll.

VD Martin Waleij kommenterar:

BrainCools produktlinje representerar framtiden för modern vård efter hjärtstopp, vilket konfirmeras av nya riktlinjer, [ref 2 och 3], inom området. Emellertid är det även uppenbart att användningen av temperaturhantering kommer att öka i olika patientpopulationer och BrainCool ligger i framkant även inom dessa områden.

Risken för återkommande pandemikriser och influensa med hög feber, bidrar till ytterligare fokus på TTM-behandling inom IVA-vård. Ett uppenbart område kommer att vara behandling av återkommande feber hos patienter med ARDS (akut lungsvikt), framförallt när det orsakas av Covid-19 och liknande pandemier med stor påverkan på hälsoekonomin. Vi ser ett antal fördelar för patienter på IVA, t.ex. andningsparametrar som lägre syrebehov, färre dagar i ventilator, förebyggande av hjärnskador och förbättrade långsiktiga resultat för olika patientgrupper, vilket inom projektet kan följas upp i redan etablerade kliniska studier.

För mera information, se följande:

Referens 1 -https://news.cision.com/se/braincool/r/braincool-ab--publ--erhaller-bidrag--grant--om-0-9-msek-fran-vinnova-for-bolagets-projekt-inom-behan,c3144512

Referens 2 - Riktlinjer USA American Heart https://spotlightstockmarket.com/sv/market-overview/nyheter/nyhets-artikel/?id=63785&publisher=370

Referens 3 - De ERC-riktlinjer (https://cprguidelines.eu/guidelines-public-comment) som presenterades i helgen vid ERC-mötet är ett utkast till riktlinjer, öppet för kommentarer fram till 5 november. BrainCool kommer inte att kommentera riktlinjerna förrän denna process är klar och riktlinjerna är slutgiltiga.

Denna information är sådan som BrainCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-10-26 10:38 CET.

Författare BrainCool

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.