Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-13

BrainCool: BrainCool AB (publ) - Disputation inom Oral Mukosit samt presentation på MASCC

BrainCool AB har i samarbete med Sahlgrenska akademin, Göteborgs
universitet, under ledning av professor Mats Jontell drivit ett
forskningsprojekt inom prevention av oral mukosit (OM). Som en del av
projektet har BrainCool AB en industridoktorand anställd som inom
ramen för sin tjänst vid företaget genomgått en forskarutbildning vid
Sahlgrenska akademin. Doktoranden, tandläkare Java Walladbegi, kommer
den 12 juni försvara sin avhandling som har titeln "Preclinical
Studies for Cryoprevention of Oral Mucositis". Disputationen är
offentlig och äger rum kl. 13:00, Hörsal Arvid Carlsson, Academicum,
Medicinaregatan 3, Göteborg. Fakultetsoppenet är Douglas Peterson,
UConn Health, Farmington, CT, USA. Professor Peterson är
internationellt känd för sina insatser inom MASCC när det gäller oral
mukosit och är bl.a. är anställd av Food & Drug Administration i USA
för kliniska prövningar inom detta område.

BrainCools VD Martin Waleij kommenterar;

- Forskningsprogrammet och samarbetet med Mats Jontell har varit en grundbult i utvecklingen av Cooral® System. I samband med disputationen kommer även produkten presenteras. Vi önskar Java lycka till vid disputationen, samt tackar honom för förtjänstfulla insatser Glädjande är att professor Douglas Peterson som är en de största opinionsledarna i USA inom området har accepterat att vara huvudopponenten. Han verkar som senior advisor till US FDA inom oral mukosit. Java har även utvalts att hålla en presentation om sitt arbete vid det årliga mötet The Multinational Association of Supportive Care in Cancer (MASCC) 21 - 23 juni 2019. Med den kliniska studien på patienter i avslutningsfas och två presentationer på MASCC närmar sig våra onkologprojekt marknaden.

Information om avhandlingen

Den långsiktiga målsättningen med avhandlingen är att öka kunskapen om
den vävnadsreaktion som leder till oral mukosit (OM) samt etablera en
effektiv och väl tolererad metod för kryoprevention hos patienter som
behandlas med kemoterapi. De aktuella prekliniska studier som
genomförts, både in vitro och in vivo, tyder på en ökad produktion av
proinflammatoriska mediatorer tidigt i den process som resulterar i
OM. Förmodligen produceras dessa mediatorer av parenkymala celler
eftersom något inflammatoriskt infiltrat inte samtidigt kunde
observeras i den orala slemhinnan. Detta är en viktig observation,
dels för att förstå bakomliggande faktorer till OM, dels för att få
vägledning till vad som händer i vävnaden i samband med kylning. Den
intraorala kylanordningen (Cooral®) som utvecklats utvärderades av
friska frivilliga och visade en signifikant bättre tolerabilitet
jämfört med iskylning. Studier av hur hemodynamiken påverkas i den
orala slemhinnan vid kylning stöder att andra processer sker än vad
som har föreslagits tidigare. Bland annat så påvisades att
syremättnaden i vävnaden minskade efter kylning med både Cooral® och
is. Som en del av avhandlingen utvecklades också ett
forskningsprotokoll för att genomföra randomiserade kontrollerade
studier av kryoprevention vid OM. Studieprotokollet ligger till grund
för en pågående internationell studie som bedrivs på sex olika
sjukhus i Sverige och Norge. Totalt 180 patienter med en
blodcancerdiagnos och som erhåller höga doser av cellgifter inför
benmärgstransplantation, randomiseras till att kyla med
standardbehandling (is) eller Cooral®. Studien är den största i sitt
slag och förväntas färdigställas under hösten 2019. Ett lyckat utfall
för projektet kommer att skapa en ny behandlingsmetod för att
motverka OM.

OM är en allvarlig biverkning som drabbar cirka 80% av alla
cancerpatienter som erhåller höga doser av cellgifter inför en
benmärgstransplantation. OM kännetecknas initialt av rodnad men kan i
svårare fall även ge upphov till omfattande smärtsamma sår i
munslemhinnan. Detta kan leda till ett ökat behov av smärtlindring,
bl.a. i form av intravenöst morfin, sondmatning samt medföra en ökad
risk för systemiska infektioner. Sammantaget så leder dessa
komplikationer till ett ökat patientlidande och högre
sjukvårdskostnader.

MASCC

I samband med MASCC-mötet i juni i San Francisco kommer ett abstract
med följande titel att presenteras - "Efficacy of higher temperature
cryotherapy."

Studiens syfte var att undersöka effekten och toleransprofilen hos
Cooral® med högre kyltemperaturer än den som is genererar. Totalt
undersöktes 20 friska frivilliga i denna randomiserade
crossover-studie. Intraorala temperaturer registrerades med hjälp av
en IR-kamera innan och efter 30 och 60 minuters kylning med Cooral®,
inställd till 8°C respektive 15°C. Efter varje kylning utvärderades
tolerans med hjälp av ett frågeformulär. Som väntat visade 8°C en
signifikant högre temperaturreduktion i munslemhinnan jämfört med
15°C, både efter 30 och 60 minuter (1,9°C, p <0,001) och (2,5°C, p
<0,001). Förmodligen har denna lilla skillnad på cirka 2°C inte någon
praktisk klinisk betydelse. Den högre temperaturen (15°C) tolererades
dock signifikant bättre och föredrogs av 15 av 20 försökspersoner (p
<0,001) vilket ger en klar fördel jämfört med is där temperaturen
inte kan modereras.

För mer information

Martin Waleij - VD
+46 - 733 -93 70 76
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som
utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem
för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom
sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och
Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är
noterad på Spotlight Stock Market.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/braincool/r/braincool-ab--publ----disputation...
https://mb.cision.com/Main/11624/2812394/1044206.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.