Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-19

BrainCool: BrainCool AB (publ) har erhållit order på totalt sex system RhinoChill™ i Tyskland och Österrike

Beställningarna är ett resultat av dels stigande intresse för tidig
kylning vid hjärtstopp och stroke och dels ett antal aktiviteter som
BrainCool genomfört. Bolagets löpande intäkter från leveranserna
bedöms kunna uppgå till 8 000-10 000 kronor per behandlad patient.

RhinoChill™ är en bärbar, batteridriven och icke-invasiv produkt för
snabb och tidig medicinsk kylning vid stroke och hjärtstopp.
Produkten har varit föremål för flera kliniska studier - Prince och
Princess - som givit tydliga signaler att ju tidigare man kyler,
desto bättre resultat med hänsyn till överlevnad och neurologisk
funktion.

En mycket intressant observation i studien var, att om nedkylningen
påbörjas innan hjärtat har återfått cirkulation, så motverkas många
skadliga fysiologiska processer. Vidare visade studien att för
patienter med ventrikelflimmer (oregelbunden hjärtrytm) noterades en
ännu större effekt med statistisk signifikans. Här blev en större
andel patienter helt återställda med full neurologisk funktion.

Utfallen av de kliniska studierna har genererat ett ökat intresse.
Princess-studien presenterades av professor Hans-Jörg Busch
(University of Freiburg), deltagare i studien, vid en kongress för
akut- och intensivvård under delen "hop topics" i tyska Leipzig den
5-7 december 2018.

Vid sidan av kliniska prövningar, har nämnde professor även
implementerat RhinoChill™ i klinisk praxis och behandlat över 100
hjärtstoppspatienter med gott resultat, såväl i ambulanser som
läkarbilar och akutmottagningar.

VD Martin Waleij kommenterar;

- Med ökad spridning av rönen från Princess-studien bedömer vi att det kommer produceras fler vetenskapliga publikationer kring de kliniska studierna och tidig medicinsk kylning. I samband med det ökade intresset planerar BrainCool att genomföra flera aktiviteter med fokus på Tyskland och marknadslansering i landet.

I februari 2019 kommer Darmstadt Klinikum att hålla ett symposium
kring användningen av RhinoChill™ och BrainCool™ System vid
behandling av patienter som drabbats av hjärtstopp och stroke.
Bolaget planerar också att genomföra presentationer vid den 85:e
kongressen German Cardiac Society den 24-27 April och vid det
internationella symposiet kring akut- och intensivvård i Bryssel den
19-22 mars.

BrainCool och University of Freiburg arrangerade i samband med
kongressen i Leipzig en satellit-konferens med ledande
opinionsbildare i Tyskland och Österrike, och BrainCool hade även
flera efterföljande möten med aktörer som är involverade i framtida
riktlinjer för medicinsk kylning.

- Vi har fått bra respons på våra aktiviteter och hur Princess studien uppfattas av marknad och kliniker, vilket bekräftas av ordern på dessa sex RhinoChill™-system. Bolaget kommer i samband med leveranserna att etablera ett kliniskt register (ett system för registrering av produkternas användning), vilket kommer bli ett viktigt verktyg för marknadsföring och ansökan om försäkringsersättningar för behandlingarna, avslutar Martin Waleij.

Denna information är sådan information som BrainCool AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 19 december 2018.

För mer information

Martin Waleij - VD
+46 - 733 -93 70 76
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som
utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem
för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom
sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och
Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är
noterad på Spotlight Stock Market.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/braincool/r/braincool-ab--publ--har-erhallit-o...
https://mb.cision.com/Main/11624/2703911/965861.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.