Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-12-10

BrainCool: BrainCool AB (publ) - offentliggör satsning på ny indikation, behandling av hjärnskakning

Under det gångna året har Brain Cool AB (publ), inom ramen för sin
utveckling av ett portabelt kylsystem, identifierat och
vidareutvecklat ett nytt verksamhetsområde, kylning av lättare
traumatiska hjärnskador, s.k. hjärnskakning. Området har ett antal
tydliga synergier med bolagets övriga verksamhetsområden, både
tekniska och kliniska.

Sänkning av hjärnans temperatur är idag en evidensbaserad
behandlingsmetod för att minska hjärnskadorna hos för tidigt födda
barn och vid hjärtstillestånd. Experimentella studier talar för att
kylning av hjärnan kan minska de neurologiska skadorna vid akut
stroke och traumatiska hjärnskador. Bolagets huvudfokus och initiala
inriktning kommer att vara hjärnskada vid olyckor i samband med
idrott.

Hjärnskakningar är ett stort problem inom flera kontaktsporter såsom
ishockey, fotboll, hästsport och kampsport. I USA drabbas, enligt
American Academy of Neurology, varje år omkring 10 - 15 % av alla
idrottsmän av hjärnskakningar i samband med att de utövar idrott.

Det har visats att upprepade hjärnskakningar som uppstår inom en
kortare tidsperiod, och/eller hjärnskakningar som uppstår trots att
det utlösande våldets kraft är ringa, är särskilt farliga. Upprepade
hjärnskakningar ses ofta inom bl.a. ishockey där hjärnan inte läkt
färdigt efter den första smällen.

Ofta krävs en lång rehabiliteringsperiod innan en drabbad spelare åter
kan spela matcher och dessvärre leder upprepade hjärnskakningar inte
sällan till att spelare tvingas avsluta sina aktiva karriärer i
förtid. Inom olika proffsligor i USA förekommer stämningar mot
organisationerna av f.d. spelare som drabbats av upprepade skador mot
huvudet.

BrainCool har i samarbete med två elitklubbar inom ishockey och
läkare/forskare på Skånes Universitetssjukhus erhållit godkännande på
en etikansökan för en betydelsefull klinisk studie med
ishockeyspelare med start under den pågående säsongen 2015-2016.

I förlängningen kommer vi att utvärdera möjligheten till kliniska
studier på akutmottagningar inom sjukvården. Även studier inom andra
idrotter kommer vara ett alternativ för att bredda den kliniska
evidensen för kylning som behandlingsmetod vid hjärnskakningar.
Klinisk evidens inom t.ex. ishockey är direkt generaliserbar till
andra idrotter.

Flera olika verkningsmekanismer kan förklara de gynnsamma effekterna
av nedkylning. För varje grads sänkning av hjärnans temperatur
minskar dess ämnesomsättning med 6%. Det förbrukas mindre syre och
glukos, vilket minskar risken för celldöd. Risken för hjärnödem
(vätskeansamling i hjärnan) minskar och följaktligen även trycket
inom kraniet.

BrainCool AB har tidigare utfört en klinisk studie med selektiv
hjärnkylning vid University of Edinburgh, som visade att nedkylning i
tre timmar kan vara en optimal tidsperiod eftersom kroppen inte
hunnit autokompensera genom att höja temperaturen.

VD Martin Waleij kommenterar

Bolaget ser en stor potential inom olika idrotter. Vår första studie
sker inom ishockeyn som uppmärksammat problemet och där man arbetar
aktivt för att förebygga skador.

Vi har under året arbetat och testat produkten Polar Cap® System, ett
portabelt kylsystem med hög effekt, som kommer att användas för att
sänka hjärnans temperatur hos ishockeyspelare genom nedkylning av
skalp och hals via cirkulerande kall vätska i en mössa och halskrage.
Då vi nu har erhållit ett godkännande på etikansökan för vår kliniska
pilotstudie med två ishockeylag samt genomfört ett antal tekniska
tester och lämnat patentansökningar på den kliniska applikationen,
väljer vi nu att offentliggöra vår satsning.

Projektet är en framgång för vår strategi att bygga värde med vår
teknik och etablera forskningssamarbeten för utvärdera projekt i R&D
fas. Vi har varken haft några externa utvecklingskostnader eller
externa kostnader för klinisk studie, då vi har skapat intresse och
utnyttjat synergier med våra befintliga produkter, Cooral® System för
kylsystemet respektive BrainCool® System för de olika kylpads vi
använder.

Kylsystemet som även används vid affärsområdet onkologi kommer kunna
ha framtida tillämpningar inom t.ex. ambulanssjukvård och
neonatalvård. Emellertid prioriteras inte dessa områden i nuläget med
hänsyn till satsning och fokus på övriga affärsområden i bolaget.

För hjärnskakningar på akutmottagningar ser vi det som ett naturligt
marknadsområde för Brain Cool AB. Inom idrottsmedicin kommer även
andra idrottsformer att utredas. Bolaget utreder olika alternativ hur
man skall nå marknaden för olika målgrupper.

Bengt Furberg styrelsemedlem och medicinsk chef kommenterar

En viktig orsak till att hjärnskakning under pågående match kan ge
svåra besvär, är att kroppstemperaturen och därmed blodets och
hjärnans temperatur under match ofta uppgår till cirka 39º C vilket
innebär att hjärnans behov av syre och glykos är förhöjt och därmed
risken för celldöd. Ett stort antal studier har visat att tiden fram
till sänkning av hjärnans temperatur är kritisk. Kylning senare än
tre timmar efter skada har i regel ingen effekt.

En fördel med kylning av ishockeyspelare som drabbas av hjärnskakning
är att läkare och övrig vårdpersonal finns närvarande då skadan
inträffar; kylning kan således påbörjas inom några minuter efter
inträffad skada.

Martin Waleij avslutar;

Vi går nu in i klinik med vår produkt och visionen är klar och tydlig;
PolarCap® System har förutsättningar att bli ett förstahandsval vid
behandling av hjärnskakning, varumärket är redan godkänt i både
Europa och USA, två patentansökningar har lämnats in för
kylapplikationen för huvud och nacke samt att vi arbetar med att
förstärka vårt IPR skydd för produkten.

För ytterligare information:
Martin Waleij - VD
Telefon: 0733-93 70 76
E-post: martin.waleij@braincool.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/braincool/r/braincool-ab--publ----offentliggor...
http://mb.cision.com/Main/11624/9882156/455172.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.