Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-13

BrainCool: BrainCool initierar studier inom området "upprepade kollisioner mot huvud" ("sub-concussive repetitive head impa...

BrainCool ansöker om etikgodkännande för studier avseende medicinsk
kylning som behandling mot upprepade huvudkollisioner inom amerikansk
fotboll. Forskare belyser alltmer de allvarliga skadorna som orsakas
av repetitiva slag mot huvudet av karaktären "sub-concussive",
närmast likställt "minihjärnskakning".

BrainCool AB (publ), ett medicinteknikföretag med fokus på medicinsk
kylning, har inlämnat en ansökan om etikgodkännande för studier inom
kylning som behandlingsmetod mot repetitiva huvudkollisioner. Studien
ska genomföras tillsammans med amerikansk fotbollsklubben Limhamn
Griffins från Malmö och i samarbete med flera institutioner på Skånes
Universitetssjukhus.

Hjärnskakningar är ett stort problem inom flera kontakt- och
kollisionssporter och antal incidenter enbart i USA uppgår årligen
till cirka 3,8 miljoner[1]
(http://file///C:/Users/anna.jansson/AppData/Local/Microsoft/Windows/INet...(sub-concussive%20repetitive%20head%20impact).docx#_ftn1).
Det har visats att upprepade hjärnskakningar som uppstår inom en
kortare tidsperiod, och/eller hjärnskakningar som uppstår trots att
det utlösande våldets kraft är ringa, är särskilt farliga. Förhöjd
kroppstemperatur ökar hjärnans behov av syre och glukos och leder
till sämre prognos vid flera typer av hjärnskada. BrainCools produkt
PolarCap® System är portabel och kan placeras i sjukvårdsrum för att
snabbt kyla ner spelare och begränsa neurologiska skador som kan
uppstå i samband med upprepade slag mot huvudet. I studien ska
biomarkörer analyseras för att utvärdera effekten av hjärnkylning.
PolarCap® utvärderas redan som behandlingsmetod mot hjärnskakningar i
en studie som utförs tillsammans med SHL och HockeyAllsvenskan.

Repetitiva huvudkollisioner leder till hjärnrelaterade sjukdomar

Ett flertal studier i USA, bland andra vid Cleveland Clinic[2]
(http://file///C:/Users/anna.jansson/AppData/Local/Microsoft/Windows/INet...(sub-concussive%20repetitive%20head%20impact).docx#_ftn2)
och Purdue University[3]
(http://file///C:/Users/anna.jansson/AppData/Local/Microsoft/Windows/INet...(sub-concussive%20repetitive%20head%20impact).docx#_ftn3)
som har undersökt amerikansk fotbollspelare, belyser att
neurodegenerativ patologi (hjärnrelaterade sjukdomar) uppstår som en
konsekvens av upprepade huvudkollisioner. I USA används begreppet
"sub-concussive repetitive head impact" för att karaktärisera detta
fenomen, och tyder på att huvudkollisionerna närmast kan liknas
"mini-hjärnskakningar".

En studie som publicerades i The Journal of American Medical
Association (JAMA)[4]
(http://file///C:/Users/anna.jansson/AppData/Local/Microsoft/Windows/INet...(sub-concussive%20repetitive%20head%20impact).docx#_ftn4)
undersökte hjärnan hos 202 avlidna individer som spelat amerikansk
fotboll på gymnasie-, universitets-, och professionell nivå. Av dessa
202 individer uppvisade 177, dvs 87%, Chronic

Traumatic Encepalopathy (CTE - störningar i hjärnfunktioner). I
undergruppen professionella spelare visade 110 av 111, dvs 99%, CTE.
Dessa rön belyser att idrottare som utsätts för upprepade
huvudkollisioner kan drabbas av allvarliga neurologiska besvär.

Neurologiska besvär kan med tiden leda till bland annat demens,
depression, aggressiva karaktärsdrag, samt självmord. I USA[5]
(http://file///C:/Users/anna.jansson/AppData/Local/Microsoft/Windows/INet...(sub-concussive%20repetitive%20head%20impact).docx#_ftn5)
har särskilt de fall där före detta amerikanska fotbollsspelare
begått självmord fått alltmer uppmärksamhet, då det framkommit att
CTE orsakat av repetitiva huvudkollisioner varit en ledande faktor.

I juli publicerades en pilotstudie[6]
(http://file///C:/Users/anna.jansson/AppData/Local/Microsoft/Windows/INet...(sub-concussive%20repetitive%20head%20impact).docx#_ftn6)
som genomfördes tillsammans med Pennsylvania State University, som
BrainCool tidigare informerat om. I studien tillämpades hjärnkylning
och resultaten visade bland annat att patienterna initialt efter
kylning upplevde tillfällig lindring av hjärnskakningssymptom som
yrsel, illamående, koncentrations- och minnessvårigheter. Forskarna
noterade också en ökning i blodflödet till hjärnan när kylning
tillämpades. Detta är en ytterst viktig faktor eftersom syre- och
näringsbrist i samband med förhöjd kroppstemperatur är en bidragande
orsak till celldestruktion i samband med en inträffad hjärnskakning.

Produktchef Iman Ziai kommenterar;

-Det är med spänning vi ser fram emot att genomföra denna studie
tillsammans med Limhamn Griffins. Vid positivt utfall kommer Limhamn
Griffins, och i förlängningen Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet,
vara pionjärer i strävan efter spelarsäkerhet inom en idrott som på
senare tid uppmärksammats för neurologiska skador.

VD Martin Waleij kommenterar;

-Om studien vinner acceptans, mångfaldigas marknadspotentialen från
enbart hjärnskakningar till all form av kontaktsporter med inslag av
repetitiva huvudkollisioner, exempelvis rugby, boxning, MMA och
ridsport.

För mer information

Martin Waleij - VD Iman Ziai - Produktchef PolarCap
+46 - 733 -93 70 76 +46 - 733 - 99 23 17
E-post: martin.waleij@braincool.se E-post: iman.ziai@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool är ett innovativt medicinteknikföretag med säte på Medicon
Village i Lund. BrainCool utvecklar, marknadsför och säljer
medicinska kylningssystem för indikationer med betydande

mervärden inom sjukvården. Företagets fokusområden är hjärnkylning för
stroke, hjärtstillestånd, migrän och hjärnskakning, samt kryoterapi
för prevention av oral mukosit- en allvarlig biverkan av olika
cancerbehandlingar. BrainCools aktie är noterat på Aktietorget med
kortnamn BRAIN.

Denna information är sådan information som BrainCool AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 13 november 2017.

----------------------------------------------------------------------

[1]
(http://file///C:/Users/anna.jansson/AppData/Local/Microsoft/Windows/INet...(sub-concussive%20repetitive%20head%20impact).docx#_ftnref1)
http://www.headcasecompany.com/concussion_info/stats_on_concussions_sports

[2]
(http://file///C:/Users/anna.jansson/AppData/Local/Microsoft/Windows/INet...(sub-concussive%20repetitive%20head%20impact).docx#_ftnref2)
Marchi N, et al., Consequences of repeated blood-brain barrier
disruption in football players, PLOS One, 2013

[3]
(http://file///C:/Users/anna.jansson/AppData/Local/Microsoft/Windows/INet...(sub-concussive%20repetitive%20head%20impact).docx#_ftnref3)
Breedlove E, et al. Biomechanical correlates of symptomatic and
asymptomatic neurophysiological impairment in high school football,
Journal of Biomechanics, 2012

[4]
(http://file///C:/Users/anna.jansson/AppData/Local/Microsoft/Windows/INet...(sub-concussive%20repetitive%20head%20impact).docx#_ftnref4)
Mez J, et al. Clinicopathological Evaluation of Chronic Traumatic
Encephalopathy in Players of American Football, JAMA, 2016

[5]
(http://file///C:/Users/anna.jansson/AppData/Local/Microsoft/Windows/INet...(sub-concussive%20repetitive%20head%20impact).docx#_ftnref5)
https://www.nytimes.com/2017/09/21/sports/aaron-hernandez-cte-brain.html

[6]
(http://file///C:/Users/anna.jansson/AppData/Local/Microsoft/Windows/INet...(sub-concussive%20repetitive%20head%20impact).docx#_ftnref6)
Walter A, et al. Neurobiological effects of selective brain cooling
after concussive injury, Brain Imaging and Behavior, 2017

Braincool AB (publ) | Medicon Village, Scheelevägen 2, SE-223 81 Lund,
Sweden | info@braincool.se

www.braincool.se | Org nr: 556813-5957 | VAT Nr: SE556813595701
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/braincool/r/braincool-initierar-studier-inom-o...
http://mb.cision.com/Main/11624/2389361/750382.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.