Du är här

2017-05-17

BrainCool: Freiburgs Universitetssjukhus startar rekrytering av tyska patienter i PRINCESS-studien efter erhållet etikgodk...

BrainCool AB (publ) breddar patientunderlaget ytterligare för de
kliniska prövningarna av RhinoChill® i och med beslutet av Freiburgs
Universitetssjukhus att delta i PRINCESS-studien. Freiburgs
Universitetssjukhus är sedan tidigare kund till RhinoChill® och har
god erfarenhet då de har behandlat över 100 patienter med produkten.

Att sprida studien till ännu ett land medför värdefull klinisk data
och genom den tyska kopplingen tillförs studien ytterligare tyngd.

PRINCESS-studien utvärderar behandling av patienter som drabbats av
hjärtstopp med BrainCools produkt RhinoChill® som möjliggör
prehospital kylning. I PRINCESS-studien deltar redan flera olika
centra i Europa, däribland Sverige, Belgien, Spanien, Tjeckien och
Frankrike. I studien används RhinoChill® i tidigt förlopp, som i
ambulans och vidare på akutmottagningen, för att snabbt kyla ned
patienter med hjärtstopp.

De kliniska studierna ska svara på frågan om fler patienter överlever
med god neurologisk funktion efter kylning med RhinoChill®. Vid en
interimsgranskning under hösten 2016 konstaterades att klinisk
signifikans kunde uppnås redan vid circa 650- 700 patienter.
Studiegruppen har beslutat att rekrytera 700 patienter, vilket
beräknas slutföras under det sista kvartalet 2017.

VD Martin Waleij kommenterar

Den för bolaget viktiga PRINCESS-studien är nu inne i slutfasen. Att
bolaget inleder ett samarbete med en erfaren användare av Rhinochill®
i Tyskland har flera fördelar, dels ökar patientunderlaget, dels är
det positivt för den viktiga tyska marknaden.

Genom att implementera tidig, effektiv nedkylning som påbörjas redan i
ambulans eller på akutmottagningen kan risken för bestående
hjärnskador minskas jämfört med den gruppen av patienter som kyls ned
i ett senare skeende. Experimentella studier har visat att tidig
nedkylning skyddar mot de hjärnskador som uppkommer vid ett
hjärtstopp.

Terapeutisk nedkylning hos hjärtstoppspatienter på sjukhus har varit
en etablerad behandling sedan 2002 då två randomiserade studier
visade att en sänkning av kroppstemperaturen till 33°C förbättrade
den neurologiska funktionen hos de som överlevde.

Vi har dock sett brister med sjukhusstudierna och praxisen inom
hypotermibehandling av hjärtstopp. Det mest påtagliga är att
kylbehandlingen inleddes väldigt sent i förloppet, flera timmar efter
hjärtstoppet, och att det tog lång tid att komma ner i den önskade
temperaturen.

Här finns en tydlig paradox då skadeverkningarna är som störst under
den ischemiska fasen (hjärtstoppet) och under den tidiga
reperfusionsfasen (inom 90 minuter).

Ett positivt utfall från de kliniska studierna av RhinoChill® kan
innebära en förändring i sjukhusens rutiner.

För mer information

Martin Waleij - VD
+46 - 733 -93 70 76
E-post: martin.waleij@braincool.se

Denna information är sådan information som BrainCool AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 17 maj 2017.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/braincool/r/freiburgs-universitetssjukhus-star...
http://mb.cision.com/Main/11624/2267612/675755.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.