Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-09

BrainCool: PolarCool AB (publ) offentliggör investeringsmemorandum inför företrädesemission i samband med listning på S...

BrainCools utdelade dotterbolag PolarCool AB (publ) har offentliggjort
ett investeringsmemorandum och "teaser" vilka finns tillgängliga på
PolarCools hemsida www.polarcap.com. Memorandumet kan också nås på
Spotlight Stock Markets hemsida www.spotlightstockmarket.com, samt
Aqurat Fondkommissions hemsida www.aqurat.se.

PolarCool har cirka 6000 aktieägare. Inför listningen på Spotlight
Stock Market genomför PolarCool en nyemission med företrädesrätt för
befintliga aktieägare. PolarCools aktieägare har fått 1 teckningsrätt
för varje aktie och det krävs 4 teckningsrätter för att få teckna 1
ny aktie till en teckningskurs om 2 SEK i Erbjudandet.

För det fall inte alla aktier tecknas med stöd av företrädesrätt ges
även allmänheten rätt att teckna. Teckningssedel för teckning utan
företräde finns tillgänglig på PolarCools hemsida.

Erbjudandet i korthet

· Varje aktie i PolarCool medför 1 teckningsrätt.
· 4 teckningsrätter berättigar till teckning av 1 ny aktie.
· Teckningskursen i Erbjudandet är 2 SEK per aktie.
· Erbjudandet omfattar en företrädesemission om högst 8 998 108
aktier, vilket vid fulltecknad emission motsvarar cirka 18 MSEK före
emissionskostnader om cirka 0,2 MSEK

· Minsta teckningspost för teckning av aktier utan företrädesrätt
(utan stöd av teckningsrätter) är 2 500 aktier.

· Fastställd lägstanivå för företrädesemissionens genomförande är 7
000 000 aktier, motsvarande 14 MSEK.

· Totalt ökar aktiekapitalet med högst 125 000 SEK
· Anmälningsperioden för Erbjudandet löper från och med den 9
oktober till och med den 23 oktober 2018.

· Första handelsdag på Spotlight Stock Market är planerad till 14
november 2018.

Viktigt information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra
värdepapper i PolarCool. Erbjudandet till berörda personer att teckna
aktier i PolarCool sker endast genom det investeringsmemorandum som
Bolaget offentliggjort idag. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder
kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till
allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Informationen i
detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA,
Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore,
Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt
eller delvis skulle vara olaglig eller föremål för legala
restriktioner eller kräva registrerings- eller andra åtgärder än de
som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får
inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som
står i strid med sådana restriktioner.

POLARCOOL

Verksamheten inom idrottsmedicin i BrainCool AB (publ) har sedan 2017
bedrivits i det helägda dotterbolaget PolarCool AB (publ). BrainCool
kommunicerade 2016 att verksamheten inom idrottsmedicin ska delas ut
till aktieägarna, och tidigare under 2018 meddelades att bolaget
erhålllit ett positivt förhandsbesked från Skatterättsnämnden
avseende

en skattefri utdelning enligt lex Asea reglerna. BrainCool har i egen
regi drivit processen för en lex Asea-utdelning. PolarCool delades ut
till aktieägarna i BrainCool den 1 oktober 2018.

För mer information

Iman Ziai - CFO BrainCool & CEO PolarCool
+46 - 733 -99 23 17
E-post: iman.ziai@braincool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar,
marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget
fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade
huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Första
handelsdag på Spotlight Stock Market är planerad till 14 november
2018. www.polarcap.com

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som
utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem
för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom
sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och
Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är
noterad på Spotlight Stock Market.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/braincool/r/polarcool-ab--publ--offentliggor-i...
http://mb.cision.com/Main/11624/2638858/923205.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.