Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-06-11

BrainCool: PolarCool blir självständigt noterat bolag

BrainCool AB (publ) har som tidigare aviserats erhållit förhandsbesked
från Skatterättsnämnden om en skattefri utdelning av dotterbolaget
PolarCool AB. BrainCool förbereder nu bolaget för en kommande
notering efter utdelningen. Mer detaljerad information kring
PolarCool och utdelningen kommer att publiceras i juni - nedan
beskrivs kortfattat verksamheten inom PolarCool och en uppdatering av
olika studier.

PolarCool AB fokuserar på ett medicinskt kylsystem, PolarCap® System,
för behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner inom
idrottsmedicin. PolarCap® System är ett portabelt kylsystem med hög
effekt, som används för att sänka hjärnans temperatur. Det sker genom
nedkylning av skalp och hals via cirkulerande kall vätska i en mössa
med tillhörande halskrage.

Det finns flera mekanismer som förklarar de gynnsamma effekterna av
nedkylning. För varje grads sänkning av hjärnans temperatur minskar
dess ämnesomsättning med cirka sex procent. Det innebär att det
förbrukas mindre syre och glukos, vilket minskar risken för celldöd.
Även risken för hjärnödem (vätskeansamling i hjärnan) minskar och
därmed även trycket inom kraniet.

Fysisk aktivitet kan höja kroppstemperaturen från 36-37 ° C upp till
38,5-40 ° C. Det är väl dokumenterat att förhöjd kroppstemperatur
(hypertermi) orsakar sämre kognitiva resultat vid flera typer av
hjärnskador. Det kan därför vara extra viktigt att snabbt kunna kyla
ned hjärnan vid förhöjd kroppstemperatur. PolarCap® implementeras som
behandlingsmetod direkt efter konstaterad hjärnskakning eller i
samband med utövande av idrott där upprepade huvudkollisioner
förekommer.

Utvärdering av PolarCap® inom ishockey

BrainCool har under ett par års tid utvärderat PolarCap® i olika
studier avseende hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner.
Utvärderingen av PolarCap® inom SHL och HockeyAllsvenskan har nu
avslutats. Under den andra säsongen 2017/2018 har tolv lag i SHL och
HockeyAllsvenskan medverkat i studien och totalt har BrainCool
erhållit mer än 40 protokoll från de två säsonger som studien ägt
rum. Studien har granskat hur snabbt spelarna klarat den så kallade
"hjärntrappan", inklusive antal dagar för återgång till matchspel.

Hjärntrappan är ett schema med en stegvis ökad belastning av hjärnan
under rehabiliteringsperioden efter en hjärnskakning. De sex stegen
är Hjärnvila, Aerob träning, Teknikträning, Träning utan kontakt,
Full träning, Återgång till match. Det finns ett antal grundläggande
regler för varje steg som ger vägledning för träningsmängd och
intensitet under rehabiliteringsperioden.

I nuläget analyseras protokollen och resultatet kommer offentliggöras
i samband med publikation i en vetenskaplig tidsskrift.

Samtliga ishockeyspelare som skylts med PolarCap®, och som besvarade
frågan om huruvida de ville kylas igen om de skulle drabbas av en ny
hjärnskakning, svarade ja på frågan.

Utvärdering av PolarCap® inom amerikansk fotboll

Malmöbaserade Limhamn Griffins har, som tidigare publicerats, ingått
ett samarbete med BrainCool i syfte att undersöka kylning som
behandling mot upprepade huvudkollisioner. Studien genomförs i
samarbete med Skånes Universitetssjukhus. Ett positivt resultat
kommer ge bolaget solid evidens inom ett område med stor
marknadspotential. Studien granskar huruvida snabb kylning av spelare
kan begränsa neurologiska skador som kan uppstå i samband med
upprepade slag mot huvudet. I studien ska biomarkörer analyseras för
att utvärdera effekten av hjärnkylning.

Deltagarna genomgår kylning i 60 minuter och blodprov tas både före
och efter kylning (direkt efter match) samt efter 36 respektive 72
timmar efter kylning. Studiedeltagarna har återgett positiv respons i
form av tolererbarhet för behandlingen samt att initiala symptom som
huvudvärk lindrades med kylningen. Flertal av deltagarna angav att
kylningen var väldigt behaglig efter genomförd match och medgav att
de såg fram emot att behandligen. Vidare har flera spelare visat
intresse för rehabkylning. Dessa faktorer skapar viktigat underlag
för en etablering inom flera kontakt- och kollisionssporter globalt.
Studien kommer slutföras under hösten 2018 och därefter offentliggörs
resultaten i samband med publikation i en vetenskaplig tidsskrift.

Repetitiva huvudkollisioner leder till hjärnrelaterade sjukdomar

Flera studier i USA, bland andra vid Cleveland Clinic[1] och Purdue
University[2] som har undersökt amerikansk fotbollspelare, belyser
att neurodegenerativ patologi (hjärnrelaterade sjukdomar) uppstår som
en konsekvens av upprepade huvudkollisioner. I USA används

begreppet "sub-concussive repetitive head impact" för att
karaktärisera detta fenomen. Detta tyder på att huvudkollisionerna
närmast kan liknas "mini-hjärnskakningar".

En studie som publicerades i The Journal of American Medical
Association (JAMA)[3] undersökte hjärnan hos 202 avlidna individer
som spelat amerikansk fotboll på gymnasie-, universitets-, och
professionell nivå. Av dessa 202 individer uppvisade 177, dvs 87
procent Chronic Traumatic Encepalopathy (CTE - störningar i
hjärnfunktioner). I undergruppen professionella spelare visade 110 av
111, dvs 99 procent CTE. Dessa rön belyser att idrottare som utsätts
för upprepade huvudkollisioner kan drabbas av allvarliga neurologiska
besvär.

Neurologiska besvär kan med tiden leda till bland annat demens,
depression, aggressiva karaktärsdrag, samt självmord. I USA[4] har
särskilt de fall där före detta spelare inom amerikansk fotboll
begått självmord fått alltmer uppmärksamhet, då det framkommit att
CTE orsakat av repetitiva huvudkollisioner varit en ledande faktor.

----------------------------------------------------------------------

[1] Marchi N, et al., Consequences of repeated blood-brain barrier
disruption in football players, PLOS One, 2013

[2] Breedlove E, et al. Biomechanical correlates of symptomatic and
asymptomatic neurophysiological impairment in high school football,
Journal of Biomechanics, 2012

[3] Mez J, et al. Clinicopathological Evaluation of Chronic Traumatic
Encephalopathy in Players of American Football, JAMA, 2016

[4]
https://www.nytimes.com/2017/09/21/sports/aaron-hernandez-cte-brain.html

För mer information

Iman Ziai - CFO & Produktchef PolarCap
+46 - 733 -99 23 17
E-post: iman.ziai@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som
utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem
för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom
sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och
Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är
noterad på Spotlight Stock Market.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/braincool/r/polarcool-blir-sjalvstandigt-noter...
http://mb.cision.com/Main/11624/2544955/857745.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.