Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-23

BrainCool: Rättelse - Ytterligare information om erhållit EU-bidrag om 3 miljoner EUR (med hänvisning till pressmeddeland...

I föregående utskick fanns hänvisning till
marknadsmissbruksförordningen endast med i pdf-versionen.

Enligt pressmeddelande den 17 april, har BrainCool erhållit ett
prestigefullt EU-bidrag på tre miljoner euro för att kommersialisera
kombinationen RhinoChill? och BrainCool? System. Målet är att
etablera BrainCell på marknaden för kylning av patienter som drabbats
av hjärtstopp och stroke. Bidraget ligger inom ramen för EU:s program
Horizon/EC Pilot. BrainCell är klassificerat på en teknisk
färdighetsnivå om 7/8 på en skala 1-9 (referens 1) vilket innebär
projektet är långt gånget och att det betraktas som ett
kommersialiseringsprojekt med god potential.

Avtalsprocessen med EU har inletts och den beräknas avslutas i maj
2020 med en utbetalning av hela bidraget i maj eller juni. Projektet
löper över en tvåårsperiod. Den tyska marknaden, som är den avgjort
största i Europa för medicinsk utrustning, kommer initialt att
prioriteras i etableringen av BrainCell för att därefter åtföljas av
andra stora marknader i Europa.

Konceptet BrainCell, som är en kombination RhinoChill? och BrainCool?
System, är utformad som en snabb, effektiv och kontinuerlig
behandling för nedkylning av hjärnan på patienter som drabbats av
hjärtstopp och stroke. Målet med kylningen är minska risken för
hjärnskador.

BrainCool kommer nu med EU:s bidrag att fokusera på ett antal
aktiviteter såsom effektiviseringar och långsiktiga
kostnadsreduktioner rörande tillverkningsprocessen av RhinoChill? och
BrainCool? System, skala upp produktionskapaciteten samt utöka och
stödja kommersiella insatser i första hand i Tyskland.

BrainCools VD Martin Waleij kommenterar:

· Bidraget från EU skapar en solid bas för att expandera
verksamheten i Tyskland och Europa och det ger ett väsentligt
tillskott till finansiering av bolaget. Att vi startar i Tyskland är
logiskt givet att landet har 28 000 intensivvårdsavdelningar och att
BrainCool har ett nära samarbete inom området med flera tunga tyska
aktörer som University Clinic Freiburg och Ignite (referens 2).

I december 2019 presenterades de första kliniska data från studien med
nedkylning vid behandling av trombektomi (borttagande av propp efter
en stroke). BrainCool planerar nu att tillsammans med de tyska
aktörerna att starta ytterligare aktiviteter inom ramen för EU:s
bidrag. En andra klinisk studie kring trombektomi ska initieras i
samarbete med Freiburg University och Darmstadt clinic (budget 60 000
EUR). Resultaten från studien kommer att kommuniceras till vårdgivare
med bistånd från Ignite. Ignite kommer även att utveckla en
träningsplattform och genomföra work-shops riktade till
neuro-kirurger för utbildning av produkter inom BrainCell koncept
samt information om klinisk evidens och data med produkterna (budget
79 000 EUR).

BrainCool som ett utvecklingsintensivt bolag finansieras till viss del
av olika stöd och bidrag från olika EU-program och Vinnova. Dessa
använder alla olika så kallade TRL (technological readiness level
eller teknisk färdighetsnivå) med en skala 1-9. Se även och bifogade
tabell.

BrainCool har flera pågående bidragsprogram. Inom ramen för Eurostar
drivs två projekt med en TRL 4-6.

· BrainSave är ett projekt inom stroke som drivs med partners i
Finland, Tyskland och Frankrike. BrainCool erhåller här 2,3 mkr de
kommande tolv månaderna.

· CoolHead är ett projekt inom hemvårdsbehandling av patienter med
migrän. Projektet drivs tillsammans med Lunds universitet och
partners i Norge och Nederländerna. BrainCool erhåller även här 2,3
mkr de kommande tolv månaderna.

BrainCool har också pågående projekt i USA som finansieras med bidrag.
Bolaget har tidigare erhåller fyra mkr i bidrag från Vinnova för
utveckling av projekt inom onkologi och migrän.

BrainCools produkter kan generellt sett användas för en rad olika
applikationer. Tidig kylning med intranasal nedkylning efter ett
hjärtstopp förväntas bli inkluderat i de internationella riktlinjerna
under 2020 för viktiga patientgrupper som drabbats av hjärtstopp. En
ännu större potentiell patientgrupp finns dock inom neurologiska
applikationer där hälsovårdskostnader inom stroke beräknas vara EUR 45B
I EU.

The BrainCell concept

[image]

Referens 1 Definition TRL

[image]

Referens 2 IGNITE (Initiative of German Neurointensive Trial
Engagement), är en ideel undergrupp av läkare och
tyskaintensivvårdskliniker inom DIVI, den tyska neuro intensivvårds
och akutmedicin föreningen inriktade på forskning, utbildning och
spridning av nya matorder inom området akut strokebehandling. En ännu
större potentiell patientgrupp finns dock inom neurologiska
applikationer där hälsovårdskostnader inom stroke beräknas vara EUR 45B
I EU.

Denna information är sådan information som BrainCool AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt

EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 april
2020.

För mer information

Martin Waleij - VD
+46 - 733 -93 70 76
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som
utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem
för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom
sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och
Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är
noterad på Spotlight Stock Market.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/braincool/r/rattelse---ytterligare-informatio...
https://mb.cision.com/Main/11624/3095752/1235008.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.