Du är här

2017-09-12

BrainCool: Vetenskaplig publikation med COORAL System accepterad i Cancer Chemotherapy and Pharmacology

Ytterligare en vetenskaplig publikation med BrainCool AB:s CE-märkta
produkt COORAL System, för förebyggande av oral mukosit (OM) hos
patienter som behandlas med kemoterapi, har accepterats i tidskriften
Cancer Chemotherapy and Pharmacology.

Oral mukosit kan drabba cancerpatienter som behandlas med cellgifter
eller strålning. Kännetecknade för OM är inflammationer, sår och
skador i munslemhinnan som kan leda till att pågående
cancerbehandling måste ändras eller avbrytas. Nedkylning av
munslemhinnan kan dock tillämpas för att motverka OM. BrainCool AB
har för detta syfte utvecklat produkten COORAL System, som möjliggör
kontrollerad kylning med högre tolererbarhet samt minskad
infektionsrisk jämfört med exempelvis kylning med isbitar.

Artikeln med titeln Innovative intraoral cooling device better
tolerated and equally effective as ice cooling behandlar dels
resultat från utvärdering i friska frivilliga, dels initiala resultat
från behandling med COORAL System av ett antal OM-patienter som ej
omfattas av pågående kliniska studier med produkten. Bolaget har valt
att delge marknaden denna information via pressmeddelande eftersom
artikeln innehåller viktiga slutsatser och omdömen rörande produkten.

Produkten COORAL System utvärderas för närvarande i en stor,
randomiserad och kontrollerad klinisk studie omfattande 180 patienter
som genomgår stamcellstransplantation. Studien pågår vid fyra svenska
universitetssjukhus, leds av Karolinska Universitetssjukhuset och är
inriktad på patienter inom hematologi (blodsjukdomar) där OM utgör
ett allvarligt problem. Resultaten är generaliserbara även för OM vid
andra cancerformer som bröst-, tarm- och njurcancer. Den kliniska
studien kommer att ligga till grund för ansökan om ett
marknadsgodkännande i USA.

Bolaget äger ingen rätt att kommunicera några behandlingsresultat
eller detaljer om studien under pågående prövning. Studiedata kommer
dock att presenteras för FDA innan en framtida vetenskaplig
publikation baserad på studien färdigställs. BrainCool erhöll i april
2016 ett så kallat Expedited Access Pathway Program (EAP) inklusive
priority review från den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA. Detta
regulatoriska snabbspår bekräftar att FDA betraktar COORAL System som
en s.k. "break-through technology for an unmet medical need".

Den aktuella artikeln i Cancer Chemotherapy and Pharmacology har
artikelnr CCAP-D-17-00317R1. I september 2016 publicerades även en
artikel i American Associaton of

Hematology:s tidskrift Blood med titeln New Cooling Device for Oral
Mucosa Better Tolerated and Equally Effective As Ice Cooling.
Publikationen har artikelnr 128:5806 och kan läsas här:
(http://www.bloodjournal.org/content/128/22/5806).

För mer information

Martin Waleij - VD
+46 - 733 -93 70 76
E-post: martin.waleij@braincool.se

Denna information är sådan information som BrainCool AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 12 september 2017.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/braincool/r/vetenskaplig-publikation-med-coora...
http://mb.cision.com/Main/11624/2344856/721344.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.