Du är här

2018-08-28

BrandBee Holding AB: Halvårsrapport 1 2018

VD HAR ORDET

Sedan jag tillträdde som VD i slutet av maj har min främsta uppgift
varit att sätta mig in i bolaget, träffa våra befintliga kunder samt
att inleda en dialog med nya. Just nu befinner vi oss i en
förändringsresa med ny styrelse och ledning samt ett förvärv av
BrandBee AB följt av namnbyte på koncernen. En annan viktig del av
mitt arbete har varit att sammanfoga de två bolagen till en och samma
organisation med ett gemensamt mål - att ge våra kunder möjligheten
att via en mer komplett lösning spara pengar och resurser i sin
digitala marknadsföring. I sin tur kommer det innebära att vi kommer
få högre marginaler.

Den lägre nettoomsättningen jämfört med motsvarande period 2017 har
inneburit att vi nu sitter med ett antal utmaningar som måste
beaktas. Vi har dragit ner på kostnader vilket främst inneburit en
lägre personalstyrka och därmed sämre förutsättningar för att nå
önskade resultat. Även om första delen av halvåret präglades av
haltande försäljning ser vi nu att det börjar vända redan i andra
kvartalet.

Arbetet med att fokusera på ta fram en mer komplett produkterbjudande
har redan inneburit en del pågående dialoger med potentiella kunder.
Vi kommer inom kort även ta fram erbjudanden mer anpassat efter de
olika segmenten

Med dessa insikter kommer vi fortsätta att prioritera små- och
medelstora bolag som behöver hjälp med videomarknadsföring och abc.

Richard Glimstedt

Verkställande Direktör

FINANSIELL ÖVERSIKT

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖRSTA HALVÅRET 2018
Totala intäkter uppgick till 1,0 MSEK (2,4)
Rörelseresultatet uppgick till -3,5 MSEK (-3,3)
Periodens resultat uppgick till -3,6 MSEK (-3,3)
Resultat per aktie uppgick till -0,09 SEK (-0,24)

Siffror inom parentes avser halvåret 2017.

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR KVARTAL 2 2018
Totala intäkter uppgick till 0,6 MSEK (1,0)
Rörelseresultatet uppgick till -1,9 MSEK (-2,2)
Periodens resultat uppgick till -1,9 MSEK (-2,2)
Resultat per aktie uppgick till -0,05 SEK (-0,16)

Siffror inom parentes avser kvartal 2 2017.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN (2018.01.01 - 2018.06.30)

·
Etablering av sälj representation i Chandigarh i Indien.

·
En företrädesemission genomfördes i februari vilken tillförde bolaget
cirka 2,1 MSEK efter emissionskostnader.

·
Vid den ordinarie bolagsstämman den 16:e maj utsågs en ny styrelse
bestående av Jonas Litborn (ordförande), Anna Lassi, Magnus Kniving
och Stephan Knowles.

·
I maj utsågs Richard Glimstedt till VD för bolaget.

·
Vid en extra bolagsstämma den 28:e juni beslutades om en riktad
emission till Horse Creek Entertainment och Gunnar Mannerheim,
förvärv av BrandBee AB genom apportemission, att ändra firma från
VideoBur Sthlm Int. AB till BrandBee Holding AB samt att Gunnar
Mannerheim och Johan Eriksson tog plats i styrelsen samtidigt som
Magnus Kniving och Stephan Knowles lämnade den samma.

·
Bolaget flyttades under juni månad till observationslistan av
Spotlight samt påbörjade en noteringsprövning pga. större
förändringar i bolaget.

För ytterligare information, kontakta:

VD, Richard Glimstedt

Tel: +46 70 366 16 22
E-post: richard.glimstedt@brandbee.com

Denna information är sådan information som BrandBee Holding AB är
skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Information lämnades, genom styrelsens försorg, för offentlig-
görande den 28 augusti 2018.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/brandbee-holding-ab/r/halvarsrapport-1-2018,c2...
http://mb.cision.com/Main/14440/2602062/898421.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.