Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-12

BrandBee Holding AB: Kommuniké från den extra bolagsstämman i Brandbee Holding AB november 2019

Idag den 12 november höll Brandbee Holding AB en extra bolagsstämma i
Bolagets lokaler på Karlavägen. Stämman beslöt enhälligt i samtliga
punkter enligt huvudägarnas förslag.

·
Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen enligt styrelsens
förslag

- en höjning av gränserna för aktiekapitalet (4 §) från lägst 2 000
000 kronor och högst 8 000 000 kronor till lägst 4 000 000 kronor och
högst 16 000 000 kronor,

- en motsvarande höjning av gränserna för antalet aktier (§ 5) från
lägst 40 000 000 aktier och högst 160 000 000 aktier till lägst 80
000 000 aktier och högst 320 000 000 aktier

·
Stämman godkände styrelsens förslag om nyemission där de som tecknat
sig för över 10 000 kr i den genomförda företrädesemissionen ska
erbjudas möjlighet att teckna sig för samma villkor, 0,10 kr per
aktie, i en riktad emission.

Emissionen ska riktas till nedan angivna företag och sker således med
avsteg från aktieägarnas företrädesrätt. Vissa skall äga rätt att
erlägga teckningskursen genom kvittning.

Kontant betalning
Fortic AB 1 320 745 aktier
Mykles AB 1 320 074 aktier
City Capital Partners AB 2 201 242 aktier
Dividend Sweden AB 2 201 242 aktier
7 043 303 aktier 704 330,3 kr
Betalning genom kvittning
City Capital Partners AB 10 000 000 aktier
Dividend Sweden AB 25 000 000 aktier
Citroq Capital AB 14 968 449 aktier
49 968 449 aktier 4 996 844,9 kr
Totalt antal nya aktier: 57 011 752 st
SEK: 5 701 175,2
·
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier,
teckningsoptioner eller konvertibler. Betalning skall, i enlighet med
vad styrelsen därom beslutat, kunna ske kontant, genom kvittning
eller med apportegendom.

·
Stämman godkände styrelsens förslag att utse Madeleine Lindahl som
efterträdare till Gunnar Mannerheim

Detaljerad information om förslagen finns i kallelsen till den extra
bolagsstämman, se bolagets hemsida, www.brandbee.com, eller under
nyheter på Spotlight Stock Markets hemsida.

För mer information, vänligen kontakta:
Jonas Litborn, Styrelseordförande
Telefon: +46 70 640 02 53
ir@brandbee.com

Om Brandbee Holding AB
Brandbee Holding AB är ett bolag verksamt inom digital marknadsföring
som möjliggör för företag att skapa professionell video, annonsera
och hantera inkommande leads på ett kostnadseffektivt och enkelt
sätt. Brandbee vill vara det självklara valet för företag som vill
stärka sin kommunikation samt öka sin försäljning och
varumärkeskännedom.

Mer information om bolaget finns på www.brandbee.com.
-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/brandbee-holding-ab/r/kommunike-fran-den-extr...
https://mb.cision.com/Main/14440/2959562/1139871.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.