Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-07-22

Bravida Holding AB: Kvartalsrapport april - juni 2016

April - juni 2016

· Nettoomsättningen ökade 4 % och uppgick till 3 800 (3 660) MSEK
· Orderstocken ökade 16 % och uppgick till 7 972 (6 875) MSEK
· Rörelseresultatet ökade 22 % och uppgick till 227 (187) MSEK
· Rörelsemarginalen förbättrades och uppgick till 6,0 (5,1) %
· Justerat rörelseresultat uppgick till 227 (203) MSEK. Särskilda
kostnader uppgick till - (17) MSEK. Den justerade rörelsemarginalen
uppgick till 6,0 (5,6) %

· Resultat efter skatt uppgick till 163 (61) MSEK
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 57 (59)
MSEK

· Nettoskuldsättningen uppgick till 2 577 (2 675) MSEK
· Två förvärv har genomförts under kvartalet som på årsbasis tillför
en omsättning på 82 MSEK

· Vinsten per aktie uppgick till 0,81 (0,30) kr
Januari - juni 2016

· Nettoomsättningen ökade 3 % och uppgick till 7 227 (6 985) MSEK
· Rörelseresultatet ökade 18 % och uppgick till 401 (339) MSEK
· Rörelsemarginalen förbättrades och uppgick till 5,6 (4,9) %
· Justerat rörelseresultat uppgick till 401 (375) MSEK. Särskilda
kostnader uppgick till - (36) MSEK. Den justerade rörelsemarginalen
uppgick till 5,6 (5,4) %

· Resultat efter skatt uppgick till 286 (123) MSEK
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 70 (347)
MSEK

· Fyra förvärv har genomförts under perioden som på årsbasis tillför
en omsättning på 189 MSEK

· Vinsten per aktie uppgick till 1,42 (0,61) kr
Kommentar från vd

Bra tillväxt inom service
Vår nettoomsättning växte med 4 procent under det andra kvartalet
genom ökad serviceförsäljning och förvärv. Serviceförsäljningen ökade
med 10 procent varav 6 procent organiskt medan nettoomsättning från
installationsprojekt minskade under kvartalet med 1 procent.
Huvudorsaken till detta är att under 2014 och 2015 producerades ett
flertal stora installationsprojekt som färdigställdes i slutet av
2015 och i början av 2016. Den lägre produktionen i
projektverksamheten är även en förklaring till ett något lägre
kassaflöde. I vår växande orderstock så har vi ett antal stora
projekt, exempelvis flera sjukhus, som kommer att ersätta de tidigare
avslutade projekten. Vi har sedan tidigare goda erfarenheter från
sjukhusprojekt och dessa kommer att börja produceras under det andra
halvåret av 2016.

Den organiska tillväxten har även påverkats negativt av vikande
efterfrågan i sydvästra Norge, vilket beror på lägre aktivitet i
olje- och gassektorn. Den organiska tillväxten för hela koncernen var
0 procent i kvartalet, dock visar tillväxten en positiv trend under
kvartalet med organisk tillväxt i juni.

Förbättrad rörelsemarginal
Det justerade rörelseresultatet för det andra kvartalet ökade med 12
procent och uppgick till 227 MSEK och den justerade rörelsemarginalen
förbättrades från 5,6 till 6,0 procent.

Förbättringen av rörelsemarginalen är hänförbar till den svenska
verksamheten där vi ser resultatet av våra förbättringsinitiativ som
bidragit till högre projektmarginaler. Norge redovisar en lägre
rörelsemarginal främst förklarat av kostnader för neddragningar i
sydvästra Norge. Rörelsemarginalen i Danmark är stabil och
verksamheten i Finland redovisar ett "break even" resultat för det
andra kvartalet, vilket är i linje med vår plan för etablering av vår
verksamhet i Finland. Organisationen i Finland anpassas till rådande
marknadsförutsättningar och implementering av koncernens rutiner är
till stor del genomförd. Vår bedömning är att Finland kommer visa en
positiv utveckling under kommande kvartal.

Fortsatt god marknad och rekordhög orderstock
Vi uppskattar att marknaden kommer att vara fortsatt god i Sverige,
stabil i Norge och Danmark samt successivt förbättras i Finland.
Drivkrafter i marknaden är ny- och ombyggnation av sjukhus,
fastigheter för detaljhandel, bostäder och en ökad efterfrågan på
våra servicetjänster. Bristen på kvalificerad arbetskraft har varit
ett hinder för vår tillväxt i Danmark och samma situation blir nu mer
och mer tydlig även i Sverige. För Bravida är alltid marginal
viktigare än volym och i detta läge är projektselektering viktig, att
resurserna allokeras till rätt projekt och utnyttjas på ett effektivt
sätt.

Vår orderstock har kraftigt förbättrats under kvartalet och än en gång
kan vi konstatera att vår orderstock är all time high, en ökning med
12 procent till knappt 8 miljarder kronor. Den innehåller många små
och medelstora order samt några stora order vilket borgar för en
stabil utveckling och ett bra utgångsläge för omsättningens
utveckling för kommande kvartal.

Mattias Johansson, Stockholm i juli 2016

För mer information, vänligen kontakta:
Mattias Johansson, vd och koncernchef. Telefon: +46 8 695 20 00
Nils-Johan Andersson, ekonomi- och finansdirektör. Telefon: +46 70 668
50 75

[IRcontact@bravida.com]
Denna information är sådan information som Bravida Holding AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 juli
2016 kl. 10:30 CET.

En webbsänd telefonkonferens kommer att äga rum klockan 13:30 CET den
22 juli 2016.

Bravida är en ledande totalleverantör av installations- och
servicetjänster i Norden, med cirka 9 000 medarbetare. Bravida
levererar såväl specialisttjänster som helhetslösningar inom el, vs
och ventilation och erbjuder allt från design och projektering till
installation, drift och underhåll. Bravida finns representerade på
drygt 140 orter i Sverige, Norge, Danmark och Finland.
www.bravidagroup.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bravida-holding-ab/r/kvartalsrapport-april---j...
http://mb.cision.com/Main/8835/2049747/542811.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.