Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-07

Bravida Holding AB: Kvartalsrapport januari-mars 2019

Stark tillväxt och ett stabilt resultat

· Nettoomsättningen ökade med 10 % och uppgick till 5 013 (4 557)
MSEK

· Organiska tillväxten uppgick till 5 (1) %
· Orderstocken var 24 % högre och uppgick till 13 474 (10 825) MSEK
· EBITA ökade med 11 % och uppgick till 251 (226) MSEK
· EBITA-marginalen uppgick till 5,0 (5,0) %
· Resultat efter skatt uppgick till 178 (168) MSEK
· Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,88 (0,83) SEK
och efter utspädning till 0,88 (0,83) SEK

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 414 (58)
MSEK

· Nettoskuldsättningen uppgick till 2 115 (1 841) MSEK
· Fem förvärv har genomförts under kvartalet som på årsbasis tillför
en omsättning på cirka 345 MSEK

· Från den 1 januari 2019 tillämpas IFRS 16 för koncernens
leasingavtal och samtliga siffror för 2019 är inklusive denna
förändring. Förändringen har påverkat EBITA positivt med 3 MSEK,
finansiella kostnader har ökat med 5 MSEK. Utgående nettoskuld har
ökat med 980 MSEK. Tidigare perioder är ej omräknade och redovisas
enligt IAS 17.

Kommentar från vd

I första kvartalet 2019 levererar Bravida en stark tillväxt och ett
stabilt resultat. Orderstocken är på rekordnivå och kassaflödet de
senaste 12 månaderna är väl över vårt finansiella mål. Prioriterade
målsättningar för Bravida är att växa inom service och att vara
marknadsledande på de orter där vi finns. Under årets inledning har
serviceverksamheten fortsatt att växa och tio förvärv som stärker vår
lokala marknadsposition har genomförts.

God organisk tillväxt och ett stabilt resultat
För åttonde kvartalet i rad rapporterar Bravida organisk tillväxt.
Genom god tillväxt i Norge, Danmark och Finland uppnår vi en total
tillväxt på 10 procent i kvartalet, varav 5 organiskt.
Serviceomsättningen ökade med 7 procent, vilket är godkänt då
serviceuppdragen som regel är återkommande.

Resultatutvecklingen är stabil med förbättring i Sverige, Danmark och
Finland. Resultatet i Norge försämrades, vilket förklaras av
nedskrivningar i två stora projekt som ingick i orderstocken vid
förvärvet av Oras. Slutavräkning för dessa projekt kommer att ske
under andra kvartalet 2019.

I Sverige förbättrade vi EBITA-marginalen genom en högre
bruttovinstmarginal som ett resultat av god kontroll i vår
projektverksamhet. I Danmark förbättrades EBITA-marginalen genom
relativt lägre administrativa kostnader. Tack vare både god organisk
tillväxt och förvärv fortsätter vi att närma oss en kritisk massa i
Finland, vilket också resulterat i en förbättrad EBITA-marginal.

Ett starkt kassaflöde
Kassagenereringen uppgick till 131 procent, vilket är väsentligt över
vårt mål. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 414
MSEK.

Förvärv fortsätter att stärka Bravida
Bravidas tillväxt och marknadsposition inom både service och
installation fortsätter att stärkas genom förvärv. Under året har
Bravida förvärvat tio bolag, varav fem efter kvartalets utgång.
Förvärven tillför en årlig omsättning på drygt 600 MSEK. Det är
mycket glädjande att vi ökat förvärvstakten i Danmark, med fem
förvärv hittills under 2019. Branschen är fortfarande mycket
fragmenterad med stora möjligheter till konsolidering och vi ser att
vi även fortsättningsvis kommer att kunna utvecklas och växa via
förvärv.

Framtidsutsikter
Bravidas risknivå är välbalanserad genom att vi finns på ett 160-tal
orter i Norden och har över 55 000 kunder inom olika segment. Vår
geografiska spridning, vårt breda erbjudande och vår stabila och
differentierade kundbas ger oss en låg exponering mot enskilda
marknader och kunder.

Orderstocken är på en hög nivå och tyngdpunkten i orderstocken är
många små och medelstora installationsprojekt som tillsammans med vår
stora serviceverksamhet kommer att bidra till en stabil utveckling
även framöver.

Mattias Johansson, Stockholm i maj 2019

För mer information, vänligen kontakta:
Mattias Johansson, vd och koncernchef. Telefon: +46 8 695 20 00
Peter Norström, IR-kontakt. Telefon: +46 8 695 20 07
[IRcontact@bravida.com]

Denna information är sådan information som Bravida Holding AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 maj
2019 kl. 07:30 CET.

Rapporten presenteras klockan 09:30 av vd och koncernchef Mattias
Johansson. Presentationen sker på engelska och går att följa på
webben eller via telefon. Det kommer att finnas möjlighet att ställa
frågor.

Länk till webbsändning:
https://tv.streamfabriken.com/bravida-q1-2019

Telefonnummer för telefonkonferens:
SE: +46 8 5055 83 69
UK: +44 33 3300 9261
US: +1 833 526 83 81

Rapporten och presentationen kommer att finnas tillgängliga på
bravida.se/investerare/ (http://www.bravida.se/investerare/).

Bravida är en ledande totalleverantör av service- och
installationstjänster i Norden, med fler än 11 000 medarbetare.
Bravida levererar såväl specialisttjänster som helhetslösningar inom
el, vs, ventilation, säkerhet, kyla, sprinkler, teknisk
fastighetsdrift och kraft. Bravida finns representerade på ett
160-tal orter i Sverige, Norge, Danmark och Finland. www.bravida.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/bravida-holding-ab/r/kvartalsrapport-januari-...
https://mb.cision.com/Main/8835/2805118/1038540.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.