Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-10

Bravida Holding AB: Kvartalsrapport juli - september 2017

Juli - september 2017

· Nettoomsättningen ökade med 19 % och uppgick till 3 926 (3 289)
MSEK

· Organiska tillväxten uppgick till 6 (-4) %
· Orderstocken var 25 % högre och uppgick till 10 635 (8 475) MSEK
· Rörelseresultatet ökade med 17 % och uppgick till 222 (189) MSEK
· Rörelsemarginalen uppgick till 5,7 (5,8) %
· Justerat rörelseresultat uppgick till 222 (200) MSEK
· Justerad rörelsemarginal uppgick till 5,7 (6,1) %
· Resultat efter skatt uppgick till 164 (133) MSEK
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -144 (-57)
MSEK

· Nettoskuldsättningen uppgick till 2 515 (2 783) MSEK
· Ett förvärv har genomförts under kvartalet som på årsbasis tillför
en omsättning på 30 MSEK

· Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,81
(0,66) SEK

Kommentar från vd

"God tillväxt med stabil underliggande rörelsemarginal"

Organisk tillväxt visar att vi kan hantera arbetskraftssituationen
I kvartalet växte Bravidas omsättning organiskt med 6 procent och den
totala försäljningstillväxten uppgick till 19 procent. Att vi växer
organiskt över vårt finansiella mål och att vi har förmågan att
attrahera och anställa nya medarbetare gläder mig, det visar att
Bravida är en attraktiv arbetsgivare med ett starkt varumärke.

Vi utvecklas väl i alla våra segment och tillväxten kommer från både
service- och installationsverksamheten. Vårt stora fokus på tillväxt
i serviceverksamheten är viktigt och en investering för många år
framåt. Under tredje kvartalet fortsatte orderstocken att växa och
uppgick till 10 635 MSEK, vilket är en ny rekordnivå för Bravida.
Orderstocken innehåller inte våra serviceuppdrag men har en bra mix
av olika kontrakt. Tyngdpunkten i orderstocken är många små
installationsprojekt som stödjer tillväxten i de kommande kvartalen.

Stabil underliggande rörelsemarginal och minskad skuldsättning
Samtidigt som vi växer med 19 procent har vi, justerat för förvärvet
av Oras i Norge, en stabil rörelsemarginal som uppgår till 6,1
procent, vilket är samma nivå som föregående år.

I våra största marknader, Sverige och Norge, har rörelsemarginalen
förbättrats, justerat för utspädningen från Oras i Norge.
Rörelsemarginalen i Danmark försämrades i kvartalet på grund av en
projektnedskrivning.

Vi har, trots att tredje kvartalet är det svagaste kassaflödesmässigt,
förbättrat Bravidas kapitalstruktur (nettoskuld/justerad EBITDA) som
nu uppgår till 2,3 jämfört med 3,0 per september 2016.

Plattformen i Finland är etablerad
Verksamheten i Finland etablerades genom de två förvärv som
genomfördes under sommaren 2015. Omsättningen i den ursprungliga
verksamheten har reducerats genom projektselektering, vilket bidragit
till en förbättrad lönsamhet. Förvärvet av Asentaja Group i december
2016 har stärkt verksamheten och vi har nu en bra plattform att bygga
vidare på.

Den finska verksamheten går nu in i en ny fas och en ny divisionschef
kommer att leda expansionen vidare i Finland. Tills dess att vi
rekryterat en ny divisionschef agerar jag som tillförordnad. Genom
denna roll samlar jag djupare kunskap om verksamheten som jag kommer
att använda mig av i min uppgift att stödja nästa divisionschef. För
att uppnå en kritisk massa och en bättre marknadsposition behöver
Bravidas verksamhet i Finland omsätta

1 200-1 500 MSEK. Denna tillväxt kommer i huvudsak att ske genom
förvärv och bidra till en högre lönsamhet och förbättrad
rörelsemarginal.

Oras integration fortsätter enligt plan
Förvärvet av Oras har hittills utvecklats enligt plan. Vår norska
organisation har stor erfarenhet av förvärv vilket säkerställer en
framgångsrik integration. Verksamheten redovisar ett nollresultat som
inkluderar kostnad för organisationsförändringar. Implementeringen av
Bravidas affärssystem genomfördes i slutet av oktober. Antalet
anställda inom Oras har sedan Bravidas övertagande minskat, främst
inom ledning och administration. Vi ser betydande synergier och
kostnadsbesparingar från inköp, administration och lokaler och från
implementeringen av Bravidas operativa processer. Vi bedömer att Oras
kommer att generera ett nollresultat under fjärde kvartalet 2017.
Därefter en förbättrad marginal under 2018 för att sedan successivt
förbättra marginalen till samma nivå som övrig verksamhet i Norge.

Fortsatt god marknad och begränsad exponering mot bostadssegmentet
Min bedömning är att marknaden för tekniska installationer och service
kommer att vara fortsatt god i Sverige och Norge, stabil i Danmark
samt förbättras i Finland. Jag räknar med att vi framöver kommer se
en avmattning i nybyggnation av bostäder i Sverige och Norge. För
närvarande kommer tio procent av Bravidas nettoomsättning från
nybyggnation av bostäder och marginalen i dessa projekt är något
lägre än vår genomsnittliga marginal. Jag bedömer att nybyggnation av
flerbostadshus successivt kommer att ersättas av bostadsrenoveringar
som blivit eftersatta i och med att resurser varit allokerade till
nybyggnation. Efterfrågan på Bravidas service- och
installationstjänster kommer att fortsatt vara god.

Mattias Johansson, Stockholm i november 2017

För mer information, vänligen kontakta:
Mattias Johansson, vd och koncernchef. Telefon: +46 8 695 20 00
Nils-Johan Andersson, ekonomi- och finansdirektör. Telefon: +46 70 668
50 75

[IRcontact@bravida.com]
Denna information är sådan information som Bravida Holding AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10
november 2017 kl. 07:30 CET.

Rapporten presenteras klockan 09:30 av vd och koncernchef Mattias
Johansson och CFO Nils-Johan Andersson. Presentationen sker på
engelska och går att följa på webben eller via telefon. Det kommer
att finnas möjlighet att ställa frågor.

Länk till webbsändning:
https://tv.streamfabriken.com/bravida-q3-2017

Telefonnummer för telefonkonferens:
SE: +46 8 5664 2690
UK: +44 20 3008 9807
US: +1 85 5831 5947

Rapporten och presentationen kommer att finnas tillgängliga på
www.bravida.se/investerare/.

Bravida är en ledande totalleverantör av installations- och
servicetjänster i Norden, med fler än 10 000 medarbetare. Bravida
levererar såväl specialisttjänster som helhetslösningar inom el, vs,
ventilation, säkerhet, kyla, sprinkler, teknisk fastighetsdrift och
kraft. Bravida finns representerade på drygt 150 orter i Sverige,
Norge, Danmark och Finland. www.bravida.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bravida-holding-ab/r/kvartalsrapport-juli---se...
http://mb.cision.com/Main/8835/2387500/749318.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.