Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-08-01

Bredband2 2 kv: Resultat f skatt 3,0 Mkr (2,3)

(SIX) Bredband2 redovisar ett resultat före skatt på 3,0
miljoner kronor (2,3) för det andra kvartalet 2013.

Rörelseresultatet blev 3,3 miljoner (2,6).

Resultatet efter skatt blev 2,3 miljoner (2,3), motsvarande
0,00 kronor per aktie (0,00).

Omsättningen blev 63 miljoner kronor (55).

Clara Ljungberg
SIX News

Författare TIC