Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-08-01

Bredband2: Företagsförsäljningen utvecklas positivt - VD

(SIX) Bredband2:s vd Daniel Krook skrev i delårsrapporten att
företagsförsäljningen utvecklas positivt.

"En särskilt viktig fördel med detta, för utom att
marginalerna är högre än på privatmarknaden, är att vi bygger
ökade ordervärden i bolaget. Avtalen med företag är i snitt
cirka 36 månader, vilket skapar en stabil löpande intäkt med god
lönsamhet", skriver han.

Under våren har en ny kommunikationsplattform arbetats fram,
innebärande att man bland annat förbättrat varumärkesprofilen.

"Arbetet med merförsäljning till befintliga privatkunder via
telemarketing har fortsatt enligt plan. Vi har under året
ökat försäljningsaktiviteterna via externa försäljningsbyråer
för att snabbare kunna bearbeta den stora volymen av befintliga
bredbandskunder. Arbetet med att styra kundsupporten till att
mer aktivt sälja tilläggstjänster i både inkommande och av oss
uppringda kundsamtal har fortsatt hög prioritet. En bra
kundsupport är centralt för merförsäljning av tjänster, inte
minst för att hålla kundomsättningen på en låg nivå",
kommenterar han.

Clara Ljungberg
SIX News

Författare TIC