Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-06

BRFI: Brage Finans vurderer å utstede nytt obligasjonslån

Brage Finans AS, ratet A- (Stabil) av Scope, har mandatert DNB Markets og SEB
som tilretteleggere av en mulig ny obligasjon med løpetid inntil 4,5 år.
Transaksjonen er ventet å bli offentliggjort i nærmeste fremtid, avhengig av
markedsforhold.

Kontaktperson hos Brage Finans AS: Bodil Huus Bolstad Økonomi- og
Finansdirektør, telefon: 90 26 51 59

Source Url: https://newsweb.oslobors.no/message/494676

Författare OSE News