Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-12-30

Brighter AB (publ): Brighter AB (publ) meddelar prissättningen för TO 1 och TO 2.

Brighter AB meddelar idag att prissättningsperioden för bolagets
teckningsoptioner av serie 1 ("TO 1") och serie 2 ("TO 2") har
avslutats. Varje teckningsoption berättigar enligt optionsvillkoren
till teckning av en ny aktie i bolaget till en teckningskurs som
motsvarar 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen, beräknad
som ett genomsnitt av den för aktien i bolaget på First Norths
officiella kurslista noterade dagliga volymviktade betalkursen under
20 handelsdagar, dock lägst 1,20 SEK och högst 3,00 SEK.

Prissättningsperioden inföll under 20 handelsdagar mellan den 30
november och den 29 december 2015. Priset för TO 1 respektive TO 2
har fastställts till 3,00 SEK per aktie.

Kort om villkoren för TO 1 och TO 2.
En (1) innehavd teckningsoption Brighter TO 1 SE0007045232 eller
Brighter TO 2 SE0007125893 berättigar till teckning av en (1) ny
aktie.

Teckningskurs: 3,00 SEK per aktie

Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av aktier till och med
2016-01-26.

Handel med teckningsoptioner sker på Nasdaq First North fram till och
med 2016-01-22

Information till förvaltarregistrerade aktieägare.
Teckningsoptionsinnehavare vars innehav är förvaltarregistrerade hos
bank eller annan förvaltare erhåller ingen anmälningssedel.
Utnyttjande av teckningsoptioner samt betalning sker i enlighet med
anvisningar från respektive bank eller förvaltare. Observera att
sista dag för anmälan via bank och/eller förvaltare kan vara ett
datum tidigare än sista teckningsdag för emissionen. Vänligen
kontakta er förvaltare för ytterligare information i god tid före
teckningsperiodens slut.

Information till direktregistrerade aktieägare.
Samtliga direktregistrerade teckningsoptionsinnehavare per 18 december
2015 erhåller per post informationsbrev samt en förtryckt
anmälningssedel för utnyttjande av teckningsoptioner. Av den
förtryckta anmälningssedeln framgår bland annat antalet innehavda
teckningsoptioner och det hela antal aktier som kan tecknas genom
utnyttjande av teckningsoptionerna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Henrik Norström, COO
Telefon: 46 733 40 30 45
E-post: henrik.norstrom@brighter.se

Truls Sjöstedt, VD
Telefon: 46 709 73 46 00
E-post: truls.sjostedt@brighter.se

Om Brighter AB
Brighter utvecklar lösningar för en datadriven och mobil hälsovård.
Genom sitt intellektuella kapital och sina innovativa hjälpmedel,
jDome® och Actiste™, skapar bolaget en effektivare vårdkedja med
individen i fokus. Målet är att förenkla, effektivisera och stärka
informationsflödet av relevanta och pålitliga data mellan patienten
och vården. Initialt satsar Brighter på diabetesvård och äldreomsorg,
men det finns möjligheter att i framtiden verka på en övergripande
nivå som spänner över fler sjukdomar och vårdinriktningar. Detta sker
genom The Benefit Loop™, Brighters molnbaserade tjänst som
kontinuerligt samlar, behandlar och delar data på användarens
villkor.

Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG.

Brighters Certified Adviser är Remium Corporate Finance +46 (0)8 - 454
32 76, CorporateFinance@remium.com, www.remium.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/brighter-ab--publ-/r/brighter-ab--publ--meddel...
http://mb.cision.com/Main/13292/9890102/461327.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.