Du är här

2017-09-11

Brighter AB (publ): Brighter kallar på en andra tranche från L1 Capital och ger ut ytterligare gratis teckningsoptioner ti...

Brighter har kallat på en andra tranche om 10 MSEK i linje med det
finansieringsavtal som pressmeddelades den 26 april 2017.
Transaktionen sker genom utgivning av konvertibeler med tillhörande
teckningsoptioner. Detta är den andra av upp till åtta trancher som
totalt uppgår till 100 MSEK. 29,7 MSEK av den första tranchen, som
uppgår till totalt 30 MSEK, har hittills konverterats.

Investeringen är en del av avtalet, och utgör basen för de finansiella
resurser som behövs för den kontinuerliga strategiska utvecklingen
likså produktutvecklingen som möjliggör för Brighter att fortsätta
förbereda för lansering samt för produktion av Actiste för den
inhemska marknaden samt för internationella marknader.

I samband med transaktionen kommer Brighter också att ge ut
kostnadsfria teckningsoptioner till befintliga aktieägare, för att
skydda dessa mot utspädning. En (1) teckningsoption tilldelas för
femtiofem (55) aktier som innehas 14 handelsdagar efter detta
pressmeddelandes publiceringsdatum. Aktieägarnas teckningsoptioner är
av samma typ som investerarens.

Fakta om transaktionen:

· Denna den andra tranchen om 10 miljoner kronor sker genom
utgivande av konvertibla skuldebrev med tillhörande
teckningsoptioner.

· Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna i den första samt den
andra tranchen samt aktieägarnas optioner tillförs Brighter
ytterligare 45,5 miljoner kronor.

· Teckningsoptionerna har en löptid på tre (3) år från idag och är
fristående från konvertiblerna med omedelbar verkan. Varje
teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie (med förbehåll
för standardjusteringar) i Brighter till ett fast lösenpris motsvarar
en 30-procentig premie i förhållande till referenspriset vid
tidpunkten för teckningsoptionerna utgivning. Lösenpriset för
teckningsoptionerna under andra tranchen sätts till 6,01 kronor.

· Teckningsoptionerna kommer att tas upp till handel på Nasdaq First
North.

· Förutsatt att samtliga teckningsoptionerna utnyttjas under de
kommande tre åren kommer Investeraren ha rätt att teckna ytterligare
maximalt 831 946 aktier, med förbehåll för standardjusteringar.

Konvertiblerna:

· Huvudbeloppet per konvertibel är 100 000 SEK.
· Konvertiblerna är räntefria
· Löptiden är 18 månader
· Konverteringspriset är rabatterat med 6 % i förhållande till
referenspriset. (Referenspriset är det lägsta dagliga volymviktade
genomsnittspriset (VWAP) under de senaste 15 handelsdagarna.)

· Brighter har rätt att välja mellan att återbetala med kontanter
eller konvertera till aktier.

Teckningsoptionerna:

· Löptiden är tre (3) år.
· Lösenpriset är tranchens referenspris plus 30 %.
· Antal optioner per tranche till investeraren är tranchens summa
dividerat med (lösenpriset multiplicerat med två).

· Så nära som möjligt till 130 % av teckningsoptionerna ges vid
varje tranch ut till Brighters aktieägare som en skyddsmekanism mot
utspädning.

Villkoren för konvertiblerna och teckningsoptionerna kommer också att
publiceras på Brighters hemsida
(http://brighter.se/en/investors/documents/).

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Henrik Norström, COO
Telefon: +46 733 40 30 45
E-post: henrik.norstrom@brighter.se

Truls Sjöstedt, VD
Telefon: +46 709 73 46 00
E-post: truls.sjostedt@brighter.se

Om Brighter AB.
Brighter utvecklar lösningar för en datadriven och mobil hälsovård.
Genom sitt intellektuella kapital och det första hjälpmedlet
Actiste®, skapar bolaget en effektivare vårdkedja med individen i
fokus. Initialt satsar Brighter på diabetesvård, men det finns
möjligheter att i framtiden verka på en övergripande nivå som spänner
över fler sjukdomar och vårdinriktningar. Detta sker genom The
Benefit Loop®, Brighters molnbaserade tjänst som kontinuerligt
samlar, behandlar och delar data på användarens villkor.

Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG (http://www.nasdaqomxnordic.com/shares/microsite?Instrument=SSE86375). Brighters Certified Adviser på NASDAQOMX First North är Remium Nordic AB, +46 (0)8 - 454 32 50, CorporateFinance@remium.com , www.remium.com .

Denna information är sådan information som Brighter AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 11 september 2017 kl. 08:30 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/brighter-ab--publ-/r/brighter-kallar-pa-en-and...
http://mb.cision.com/Main/13292/2343618/720502.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.