Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-08-25

Brighter AB (publ): Brighter publicerar halvårsrapport 2017.

Brighter meddelar härmed att Halvårsrapporten för 2017 finns
tillgänglig som pdf på bolagets hemsida www.brighter.se.

Halvårsrapporten finns även bilagd som en pdf till detta
pressmeddelande.

Halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2017.

· Rörelseintäkter uppgick till 21 475 tkr (12 687 tkr).
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -8 077 tkr (-7
509 tkr).

· Resultat per aktie före utspädning: -0,15 kr (-0,17 kr).
· Resultat per aktie efter utspädning: -0,15 kr (-0,17 kr).
Väsentliga händelser under perioden.

· 2017-06-29 - Brighter deltar i Telias event om framtidens digitala
vård i Almedalen.

· 2017-06-27 - Ökning av antalet aktier i Brighter AB.
· 2017-06-20 - Brighter håller föredrag på diabetesevent med
Cambridge Wireless och Cambridge University Health Partners.

· 2017-06-16 - Analysguiden: "Nedräkning till lansering".
· 2017-06-16 - Ökning av antalet aktier i Brighter AB.
· 2017-05-26 - Handel med teckningsoptioner serie TO3 2017/2020
inleds den 29 maj 2017.

· 2017-05-19 - Ökning av antalet aktier i Brighter AB.
· 2017-05-16 - Brighter väljer AIS & Ericsson för lansering av
diabeteslösningen Actiste i Thailand.

· 2017-05-15 - Brighter tecknar fullt i Camanio Cares nyemission
inför Kinaexpansion.

· 2017-05-08 - Ny avstämningsdag för utdelning av gratis optioner.
· 2017-05-05 - Ökning av antalet aktier i Brighter AB.
· 2017-04-26 - Brighter säkrar finansiering om upp till 100 MSEK för
lansering av Actiste och ger ut gratis teckningsoptioner till
befintliga aktieägare.

· 2017-04-25 - Brighter lanserar actiste.com och demonstrerar för
första gången sin unika diabetestjänst Actiste på Demo@Vitalis.

· 2017-04-04 - Brighter ingår partnerskap med Indonesia Mampu för
att bekämpa diabetes i Indonesien.

· 2017-03-28 - Skatteverket höjer värderingen på Brighters Camanio
Care-aktier med 60 procent.

· 2017-03-17 - Camanio Care noteras på AktieTorget.
· 2017-02-20 - Brighter sluter avtal med Sonat för global
logistiklösning.

· 2017-01-05 - Avstämningsdag för utdelning av aktier i Camanio Care
AB till Brighters aktieägare fastställd.

Väsentliga händelser efter perioden.

· 2017-08-23 - Ökning av antalet aktier i Brighter AB.
· 2017-08-22 - Brighters huvudpatent har beviljats i USA.
· 2017-08-15 - Ökning av antalet aktier i Brighter AB.
· 2017-08-14 - Förlikar med före detta utvecklingspartner.
· 2017-08-07 - Brighter stärker finansiering inför höstens
produktlansering.

· 2017-08-03 - Ökning av antalet aktier i Brighter AB.
· 2017-07-24 - Ökning av antalet aktier i Brighter AB.
· 2017-07-13 - Ökning av antalet aktier i Brighter AB.
VD har ordet.

Det är händelserika tider på Brighter i takt med att vi närmar oss
Dagen D för lansering av Actiste. Vi arbetar fortfarande mot målet
att lansera innan årsskiftet och det är glädjande att se hur fler och
fler pusselbitar, såväl stora som små, faller på plats.

Att vi befinner oss i ett spännande skede är inte svårt att förstå men
det som framför allt präglar vårt arbete nu är att det är konkret. Vi
arbetar nu med 0-serietillverkning, säkerställande av
förbeställningar av abonnemang från landstingen, uppbyggnad av
supportorganisation, förpackningsdesign, logistikflöden,
marknadsföring och kommunikation. Vi håller dessutom på med
CE-märkning av både den fysiska apparaten och den digitala
plattformen, däribland gränssnitt och appar för användare,
närstående, sjukvårdspersonal med flera.

Fokus framöver ligger givetvis på att förbereda lanseringen i Sverige
samt i Indonesien och i Thailand. I juni slöt vi avtal med Thailands
största operatör AIS kring lansering där. Antalet diabetiker i
Thailand ökar snabbt och under 2015 levde ca 4 miljoner människor med
sjukdomen. En central drivkraft bakom vårt beslut att lansera i
Thailand är att vården är en prioriterad investering både i offentlig
och i privat sektor. Att vi har valt Thailand och Indonesien som de
första marknaderna utanför Sverige beror till stor del på de
marknadsförutsättningar som råder där och som skapar stora
möjligheter för oss att etablera oss och Actiste.

Utöver dessa länder så får vi också in förfrågningar från andra länder
och dessa utvärderar och kvalitetssäkrar vi löpande. Som vi nu i
augusti kommunicerade så har även vårt huvudpatent beviljats i USA.
Vi gör bedömningen att USA har en enorm potential, givet det stora
antalet diabetiker, och vi räknar med att kunna expandera dit i
framtiden

En stor milstolpe under andra kvartalet var att vi säkrade ett stort
kapitaltillskott samtidigt som vi fick in en stor institutionell
investerare som ägare i form av L1 Capital. Finansieringen består av
upp till 100 miljoner kronor via utgivning av konvertibler och upp
till 115 miljoner kronor ytterligare via tillhörande
teckningsoptioner. Konvertiblerna är fördelade i åtta trancher under
tre år, varav 30 miljoner kronor tillförs under 2017.

Utöver investeringen från L1 Capital tog vi också in ytterligare 6,4
miljoner kronor från Recall Capital under juli månad. Sammantaget
innebär dessa investeringar att vi nu har säkrat den långsiktiga
kapitaltillgången för att lansera Actiste och producera tillräckligt
många enheter för att möta den initiala efterfrågan.

Det är glädjande att se att vi har ett tilltagande intresse för oss
som bolag och för Actiste. Detta visas inte minst av det faktum att
vi allt oftare blir inbjudna tala vid event, såsom det i Cambridge
där vi fick berätta om hur Actiste och The Benefit Loop
revolutionerar dagens diabetesvård, liksom Telias event i Almedalen.
Som grundare och vd är jag full att tillförsikt om att vi går en
spännande och framgångsrik höst till mötes!

Truls Sjöstedt, grundare och VD Brighter AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Henrik Norström, COO
Telefon: +46 733 40 30 45
E-post: henrik.norstrom@brighter.se

Truls Sjöstedt, VD
Telefon: +46 709 73 46 00
E-post: truls.sjostedt@brighter.se

Om Brighter AB.
Brighter utvecklar lösningar för en datadriven och mobil hälsovård.
Genom sitt intellektuella kapital och det första hjälpmedlet
Actiste®, skapar bolaget en effektivare vårdkedja med individen i
fokus. Initialt satsar Brighter på diabetesvård, men det finns
möjligheter att i framtiden verka på en övergripande nivå som spänner
över fler sjukdomar och vårdinriktningar. Detta sker genom The
Benefit Loop®, Brighters molnbaserade tjänst som kontinuerligt
samlar, behandlar och delar data på användarens villkor.

Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG
(http://www.nasdaqomxnordic.com/shares/microsite?Instrument=SSE86375).
Brighters Certified Adviser på NASDAQOMX First North är Remium Nordic
AB, +46 (0)8 - 454 32 50, CorporateFinance@remium.com,
www.remium.com.

Denna information är sådan information som Brighter AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2017 kl.
08:00 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/brighter-ab--publ-/r/brighter-publicerar-halva...
http://mb.cision.com/Main/13292/2332967/713815.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.