Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-18

Brighter AB (publ): Brighters valberedning inför årsstämman 2020

I enlighet med de riktlinjer som fastställdes på årsstämman 2019 har
Brighters valberedning inför årsstämman 2020 nu utsetts.

Valberedningen utgörs av Truls Sjöstedt, i egenskap av
styrelseordförande i Brighter, Dennis Westermark, som valberedningens
ordförande, samt Niclas Stenberg. Dennis Westermark och Niclas
Stenberg har utsetts till ledamöter i valberedningen av två av
bolagets största ägare, Truls Sjöstedt respektive Recall Capital
Nordic AB. Valberedningens ledamöter för år 2019 har samtliga lämnat
valberedningen.

Valberedningen ska, innan årsstämman 2020, förbereda förslag avseende
val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, val av ordförande
på årsstämman, val av revisorer, beslut om arvoden och ärenden som är
hänförliga därtill.

Aktieägare som önskar framlägga förslag till valberedningen inför
årsstämman den 8 maj 2020 kan göra detta via e-post till
boardnomination2020@brighter.se. Förslag bör framläggas till
valberedningen före den 6 mars 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Truls Sjöstedt, Styrelseordförande
Telefon: +46 729 99 38 60
E-post: truls.sjostedt@brighter.se

Henrik Norström, CEO
Telefon: +46 733 40 30 45
E-post: henrik.norstrom@brighter.se

Certified Adviser
Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 -
684 211 10, adviser@eminova.se, www.eminova.se

Om Brighter AB (publ)
Brighter är ett svenskt health tech-bolag med en vision om en enklare
vardag för människor som lever med en kronisk sjukdom. Vi tror att en
datacentrisk approach är nyckeln till att ge smartare vård. Våra
lösningar stärker och underlättar flödet av valida hälso- och
behandlingsdata mellan patienter, deras nära och kära och deras
vårdgivare - vilket kan förbättra livskvaliteten, minska belastningen
på sjukvården och öppna upp nya möjligheter för datadriven forskning.
Brighter är certifierat under ISO 13485. 2019 utnämndes bolaget till
vinnare i Swecare Rising Stars Award. https://brighter.se/

Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market/BRIG.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/brighter-ab--publ-/r/brighters-valberedning-i...
https://mb.cision.com/Main/13292/3038329/1196120.pdf

Författare Cision News