Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-16

Brighter AB (publ): Camanio Care AB säkrar kapitaltillskott om 9,4 MSEK inför notering genom riktad emission av units.

Styrelsen i Brighters dotterbolag Camanio Care AB ("Camanio Care"
eller "Bolaget") har, med stöd av bemyndigande från Årsstämman 2016,
beslutat att genomföra en emission av units, bestående av aktier och
teckningsoptioner, om cirka 9,4 MSEK, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt. Emissionen tecknades av ett konsortium av privata
investerare, i huvudsak Capmate AB, Myacom Investment AB och Beantra
Konsult AB. Teckningskursen uppgick till 8,40 kr per unit.

För att stärka bolagets finansiella ställning inför den planerade
noteringen på lämplig handelsplats under första kvartalet 2017, har
styrelsen i Camanio Care AB beslutat att genomföra en riktad emission
av units om 9,4 MSEK. Teckningskursen har fastslagits till 8,40
kronor per unit genom en bookbuilding-process.

Syftet med emissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas
företrädesrätt är att stärka bolagets finansiella ställning innan
notering.

Huvudsakliga villkor i emissionen.

En unit består av två (2) nya aktier och en (1) teckningsoption.
Teckningskursen är 8,40 SEK per unit, motsvarande 4,20 SEK per ny
aktie. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie
i Camanio Care till en teckningskurs som motsvarar 75 procent av den
volymviktade genomsnittskursen beräknad som ett genomsnitt av den för
aktien i Camanio Care på handelsplatsens officiella kurslista
noterade dagliga volymviktade betalkursen under 20 handelsdagar med
början den dag Camanio Care offentliggör sin delårsredogörelse (1)
januari - mars 2017, och/eller (2) januari - september 2017 eller, om
Camanio Care inte offentliggjort någon sådan delårsredogörelse, den
22 december 2017 ("Beräkningsperioden"), dock lägst 4,20 SEK.
Utnyttjande av teckningsoptioner ska ske under en period om tre
kalenderveckor, med början en vecka efter Beräkningsperiodens utgång,
dock senast (1) den 2 juni och/eller (2) 2 februari 2018.

Aktier och aktiekapital.

Camanio Cares aktiekapital uppgår idag till 1 614 370,00 SEK fördelat
på 8 071 850 aktier. Emissionen medför en ökning av aktiekapitalet
med högst 448 748,40 SEK genom emission av högst 2 243 742 aktier.
Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kan
aktiekapitalet komma att öka med ytterligare högst 224 374,20 SEK
genom nyemission av högst 1 121 871 aktier. Sammantaget medför
ovanstående beslut att aktiekapitalet efter emissionen och vid fullt
utnyttjande av teckningsoptionerna kommer att uppgå till högst 2 287
492,60 SEK fördelat på högst 11 437 463 aktier.

Efter emissionen äger Brighter AB ca 47% av aktierna i Camanio Care,
jämfört med 60% innan emissionen av aktierna i Camanio Care. Brighter
avser att dela ut en del av dessa aktier till Brighter ABs befintliga
aktieägare (Lex ASEA). Efter utdelningen av aktierna kommer Brighter
äga drygt 29 % av aktierna i Camanio Care.

Camanio Care AB bildades efter att Brighter AB via sitt dotterbolag
Brighter Two AB förvärvade Bestic AB, ett svenskt robotic-bolag som
utvecklar och säljer produkter och hjälpmedel till vård och omsorg. I
samband med förvärvet slogs Brighter Two, som utvecklar och säljer
jDome® BikeAround™, samman med Bestic AB. Brighter Two bytte också
namn till Camanio Care AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Henrik Norström, COO
Telefon: +46 733 40 30 45
E-post: henrik.norstrom@brighter.se

Truls Sjöstedt, VD
Telefon: +46 709 73 46 00
E-post: truls.sjostedt@brighter.se

Om Brighter AB.
Brighter utvecklar lösningar för en datadriven och mobil hälsovård.
Genom sitt intellektuella kapital och det första hjälpmedlet
Actiste®, skapar bolaget en effektivare vårdkedja med individen i
fokus. Initialt satsar Brighter på diabetesvård, men det finns
möjligheter att i framtiden verka på en övergripande nivå som spänner
över fler sjukdomar och vårdinriktningar. Detta sker genom The
Benefit Loop®, Brighters molnbaserade tjänst som kontinuerligt
samlar, behandlar och delar data på användarens villkor.

Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Brighters
Certified Adviser är Remium Nordic AB, +46 (0)8 - 454 32 50,
CorporateFinance@remium.com, www.remium.com.

Denna information är sådan information som Brighter AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 16 november 2016 kl. 17:35 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/brighter-ab--publ-/r/camanio-care-ab-sakrar-ka...
http://mb.cision.com/Main/13292/2124160/590862.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.