Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-11

Brighter AB (publ): Kommuniké från extra bolagsstämma i Brighter AB (publ) den 11 november 2019.

Extra bolagsstämma har hållits i Brighter AB (publ), org.nr
556736-8591, måndagen den 11 november 2019. Stämman beslutade om en
riktad nyemission som kompensation för teckningsoptioner som inte
registrerats hos Bolagsverket. Ytterligare bakgrundsinformation
återfinns här
(https://news.cision.com/se/brighter-ab--publ-/r/styrelsen-for-brighter-k...).

För detaljerad information om innehållet i beslutet hänvisas till
kallelsen till bolagsstämman samt det fullständiga beslutsförslaget
som finns tillgängligt på bolagets webbplats www.brighter.se.

Beslut om riktad nyemission

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en nyemission
till de som skulle ha varit innehavare av teckningsoptioner i program
2016/19 serie I (dåvarande styrelseledamöter) och program 2016/19
serie II (dåvarande personal och nyckelpersoner), beslutat av
årsstämman den 17 maj 2016. Av förbiseende kom de beslutade
teckningsoptionerna i program 2016/19 serie I och program 2016/19
serie II aldrig att registreras hos Bolagsverket. För att kompensera
de som skulle ha innehaft teckningsoptionerna för utebliven möjlighet
att teckna aktier i Bolaget ges dessa personer rätt att teckna aktier
inom ramen för nyemissionen.

Nyemissionen omfattar högst 2 629 430 aktier till en teckningskurs om
7,30 kronor per aktie vilket vid full teckning motsvarar cirka 19,2
miljoner kronor i emissionslikvid före emissionskostnader.
Teckningskursen motsvarar den omräknade teckningskursen (strike
price) enligt villkoren för teckningsoptionerna i program 2016/19
serie I och program 2016/19 serie II. Teckningskursen baseras på att
nyemissionen är en kompensation för att tecknarna inte erhöll de
teckningsoptioner de hade tilldelats och betalat för i nämnda
program, samt att tecknarna har betalat marknadsvärdet för de
aktuella teckningsoptionerna.

Teckning av aktier ska ske från och med den 11 november 2019 till och
med den 18 november 2019 och betalning ska erläggas kontant senast
den 25 november 2019. Tilldelning av aktier ska ske till tecknarna
pro rata i förhållande till det antal teckningsoptioner som dessa
skulle ha varit innehavare av i program 2016/19 serie I och program
2016/19 serie II, om teckningsoptionerna hade registrerats hos
Bolagsverket.

Vid full teckning kommer det totala antalet aktier i Bolaget att öka
med 2 629 430 från 93 397 483 till 96 026 913 och aktiekapitalet
kommer att öka med 131 471,50 kronor från 4 669 874,15 kronor till 4
801 345,65 kronor, motsvarande en utspädning av rösterna och
kapitalet om cirka 2,7 procent.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Norström, CEO
Telefon: +46 733 40 30 45
E-post: henrik.norstrom@brighter.se

Ann Zetterberg, CFO
Telefon: +46 708 37 21 23
E-post: ann.zetterberg@brighter.se

Om Brighter AB (publ).
Brighter är ett svenskt health tech-bolag med en vision om en enklare
vardag för människor som lever med en kronisk sjukdom. Vi tror att en
datacentrisk approach är nyckeln till att ge smartare vård. Våra
lösningar stärker och underlättar flödet av valida hälso- och
behandlingsdata mellan patienter, deras nära och kära och deras
vårdgivare - vilket kan förbättra livskvaliteten, minska belastningen
på sjukvården och öppna upp nya möjligheter för datadriven forskning.
Brighter är certifierat under ISO 13485. 2019 utnämndes bolaget till
vinnare i Swecare Rising Stars Award. https://brighter.se/

Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market/BRIG.
Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 -
684 211 10, adviser@eminova.se, www.eminova.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/brighter-ab--publ-/r/kommunike-fran-extra-bol...
https://mb.cision.com/Main/13292/2958673/1139231.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.