Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-26

Bringwell AB: Bringwell AB (publ) fortsätter renodlingen av verksamheten genom att avyttra dotterbolagen inom direktförsäljning

Bringwell avyttrar direktförsäljningsverksamheten för en köpeskilling
om 308 MSEK och skapar fokuserad grossist- och detaljistverksamhet i
skuldfritt bolag

Som tidigare meddelats arbetar Bringwell AB (publ) ("Bringwell") med
att utvinna synergier, effektivisera och förstärka organisationen
samt renodla verksamheten. I samband med detta arbete har Bringwell
haft en dialog med flera olika köpare angående en försäljning av
verksamheten inom direktförsäljning som drivs genom de helägda
dotterbolagen NaturaMed Pharma AS och NaturaMed-Pharma AB
(tillsammans "NaturaMed Pharma"). Denna process har utmynnat i att
NaturaMed Pharma säljs till Volati AB ("Volati").

Bringwell säljer idag kosttillskott, hälsosamma livsmedel, hudvård och
växtbaserade läkemedel genom de tre kommersiella divisionerna
Bringwell Retail, Export och NaturaMed Pharma.

Bringwell Retail säljer produkter till grossister och butiker i de
nordiska länderna, som i sin tur säljer vidare produkterna till
slutkonsument. Här ingår välkända varumärken som Mivitotal, Eskimo-3,
Kan Jang, Probi, WNT, Multipower, MOVO, Bio-Life med flera.
Divisionen Export avser försäljning utanför Norden.

NaturaMed Pharma säljer ett eget sortiment av framförallt
kosttillskott direkt till konsument via postorder/abonnemang i Norge,
Sverige, Finland och Danmark. Under de senaste 12 månaderna fram till
den 31 mars 2014 omsatte NaturaMed Pharma 192 MSEK och hade ett
rörelseresultat före avskrivningar om 50 MSEK.

Försäljningen av NaturaMed Pharma är ett naturligt steg i Bringwells
arbete med att renodla verksamheten. NaturaMed Pharma har varit en
fristående del av Bringwells verksamhet med en egen affärsmodell.
Bolagets försäljning sker nästan uteslutande under det egna
varumärket NaturaMed Pharma och skiljer sig därmed från Bringwells
övriga verksamhet som är fokuserad på en bred produktportfölj
bestående av starka fristående varumärken. Synergierna mellan
NaturaMed Pharma och Bringwells övriga verksamhet har därför varit
begränsade.

Försäljningen av NaturaMed Pharma innebär att Bringwells ledning får
större möjlighet att fokusera på de pågående strukturella
förändringarna i bolagets kärnverksamhet. För att öka omsättning och
lönsamhet har Bringwell redan genomfört en omorganisation av den
nordiska marknadsfunktionen samt genomfört personalneddragningar och
en omläggning av produktportföljen. Bringwell har en tydlig plan för
kommande lönsamhetsförbättringar, vilken även omfattar ytterligare
kostnadsbesparingar.

"Sedan slutet av 2012 har Bringwell arbetat intensivt med att renodla
och effektivisera verksamheten. Det är roligt att vi nu har funnit en
affär där Volati kan bygga vidare på den verksamhet som finns i
NaturaMed Pharma samtidigt som Bringwell får möjlighet att fokusera
på verksamheten som leverantör av starka varumärken inom sport- och
egenvårdsprodukter till handeln. Bringwells vision är även fortsatt
att bli det ledande nordiska företaget inom hälsa och välbefinnande
och vi tror att det här är ett steg i rätt riktning", säger Lars
Lund-Roland, VD för Bringwell.

Försäljningslikviden uppgår till 308 MSEK på en kassa- och skuldfri
basis och erläggs genom kontant betalning. Försäljningslikviden
kommer att användas för att återbetala bolagets skulder och Bringwell
blir därmed skuldfritt. Transaktionen innebär samtidigt en preliminär
reavinst om 4 MSEK före transaktionskostnader. Bringwell har lämnat
sedvanliga garantier som styrelsen bedömer som marknadsmässiga och
vilka huvudsakligen är täckta av en försäkring.

Tillträde beräknas ske i början av juni 2014. För transaktionens
fullbordande förligger inte några villkor som av styrelsen bedöms som
väsentliga.

Preliminära finansiella effekter för Bringwell

+----------------------------------+---------+---------+-----------+-----------+
|MSEK |Bringwell|NaturaMed|Justeringar| Bringwell|
| | | Pharma| |proforma[1]|
+----------------------------------+---------+---------+-----------+-----------+
| | | | | |
+----------------------------------+---------+---------+-----------+-----------+
|2013 | | | | |
+----------------------------------+---------+---------+-----------+-----------+
|Intäkter | 607,4| 193,4| -| 414,0|
+----------------------------------+---------+---------+-----------+-----------+
|Rörelseresultat före avskrivningar| 64,6| 59,1| -1,0| 4,4|
|och jämförelsestörande poster | | | | |
|(EBITDA) | | | | |
+----------------------------------+---------+---------+-----------+-----------+
|EBITDA-marginal, % | 10,6%| 30,6%| -| 1,1%|
+----------------------------------+---------+---------+-----------+-----------+
| | | | | |
+----------------------------------+---------+---------+-----------+-----------+
|Nettoskuld | 269,7| -2,6| -297,6| -25,3|
+----------------------------------+---------+---------+-----------+-----------+
| | | | | |
+----------------------------------+---------+---------+-----------+-----------+
|Antal anställda | 135| 29| -| 106|
+----------------------------------+---------+---------+-----------+-----------+
| | | | | |
+----------------------------------+---------+---------+-----------+-----------+
|Q2 2013-Q1 2014 (12 mån) | | | | |
+----------------------------------+---------+---------+-----------+-----------+
|Intäkter | 597,3| 192,4| -| 404,9|
+----------------------------------+---------+---------+-----------+-----------+
|Rörelseresultat före avskrivningar| 56,9| 50,4| -1,2| 5,3|
|och jämförelsestörande poster | | | | |
|(EBITDA) | | | | |
+----------------------------------+---------+---------+-----------+-----------+
|EBITDA-marginal, % | 9,5%| 26,2%| -| 1,3%|
+----------------------------------+---------+---------+-----------+-----------+
| | | | | |
+----------------------------------+---------+---------+-----------+-----------+
|Nettoskuld | 254,6| -0,6| -296,7| -41,5|
+----------------------------------+---------+---------+-----------+-----------+
| | | | | |
+----------------------------------+---------+---------+-----------+-----------+
|Antal anställda | 126| 29| -| 97|
+----------------------------------+---------+---------+-----------+-----------+
| | | | | |
+----------------------------------+---------+---------+-----------+-----------+
|Q1 2014 | | | | |
+----------------------------------+---------+---------+-----------+-----------+
|Intäkter | 150,6| 45,8| -| 104,9|
+----------------------------------+---------+---------+-----------+-----------+
|Rörelseresultat före avskrivningar| 11,8| 11,4| -0,6| -0,2|
|och jämförelsestörande poster | | | | |
|(EBITDA) | | | | |
+----------------------------------+---------+---------+-----------+-----------+
|EBITDA-marginal, % | 7,8%| 25,0%| -| -0,2%|
+----------------------------------+---------+---------+-----------+-----------+
| | | | | |
+----------------------------------+---------+---------+-----------+-----------+
|Nettoskuld | 254,6| -0,6| -296,7| -41,5|
+----------------------------------+---------+---------+-----------+-----------+
| | | | | |
+----------------------------------+---------+---------+-----------+-----------+
|Antal anställda | 126| 29| -| 97|
+----------------------------------+---------+---------+-----------+-----------+

SEB Corporate Finance har varit finansiell rådgivare och Advokatfirman
Lindahl legal rågivare till Bringwell.

Stockholm, 26 maj 2014

För mer information, kontakta:
Catherine Sahlgren (Styrelseordförande), +46 (0)70 985 85 03
Lars Lund-Roland (VD), +46 (0)72 554 44 00

[1] Före transaktionskostnader

Om Bringwell
Bringwell AB (publ) är den ledande försäljnings- och
marknadsorganisationen för egenvårdsprodukter på den nordiska
marknaden. Bringwell arbetar med såväl egna som inlicensierade
produkter och varumärken. Vår strategi är att leda utvecklingen på
egenvårdsmarknaden genom bl.a. innovativa produkter. Bolagets aktie
är listad på NASDAQ OMX First North och Mangold Fondkommission AB,
tfn. 08-503 015 50, är dess Certified Adviser.

Läs mer på www.bringwell.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bringwell-ab/r/bringwell-ab--publ--fortsatter-...
http://mb.cision.com/Main/1987/9591362/249126.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.