Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-24

Bringwell AB: Delårsrapport Q1 2014 Bringwell AB (Publ)

JANUARI - MARS 2013

· Totala intäkter uppgick till 150,6 (160,8) MSEK
· Totala intäkter exklusive det sålda dotterbolaget Active Nutrition
International Oy (ANI Oy) uppgick till 148,2 (152,8) MSEK

· EBITDA uppgick till 11,8 (19,4) MSEK, och EBITDA-marginalen till
7,8 (12,1) %

· EBITDA exklusive det sålda dotterbolaget ANI Oy uppgick till 11,9
(18,8), och EBITDA-marginalen till 8,0% (12,3%)

· EBITA justerat för avskrivningar på immateriella tillgångar
uppgick till 11,1 (18,6) MSEK

· Resultat efter skatt uppgick till 1,0 (7,5) MSEK
· Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar uppgick till 1,5
(12,0) MSEK

· Kassaflöde efter investeringsverksamhet, påverkad av försäljning
av det finska dotterbolaget ANI Oy uppgick till 14,8 (11,7) MSEK

· Resultat per aktie uppgick till 0,00 (0,03) SEK
· Antal anställda 126 (136)
VDs KOMMENTAR

Bringwell har under första kvartalet fortsatt arbetet med att
förverkliga visionen att bli det ledande nordiska företaget inom
hälsa och välbefinnande.

Bolaget har under perioden genomfört försäljningen av det finska
dotterbolaget Active Nutrition International Oy (ANI Oy), och därmed
lagt ned verksamheten inom webbhandel. Detta leder till en koncern
med tre kommersiella divisioner - "Bringwell Retail"
(varumärkesbolag), "Export" och "NaturaMed Pharma"
(abonnemangsförsäljning).

Bolagets försäljning har varit något svagare jämfört med föregående år
samtidigt som vi har haft relativt högre marknadsinvesteringar för
att kunna öka försäljningen organiskt. Om vi bortser från ANI Oy, som
bolaget sålde i januari, är nedgången 3 procent jämfört med samma
period föregående år. Det organiska försäljnigstappet är det minsta
på 7 kvartal, och betydligt bättre än de 4 senaste kvartalen

Försäljningen påverkas fortfarande av anpassningen till ny
EU-lagstiftning kring marknadsföring av livsmedel och dels av en
medveten strategi när det gäller omläggningen av vår produktportfölj.
Den milda vintern har lett till mindre förkylning och influensa under
perioden, vilket har skapat en tillfällig nedgång i försäljningen av
Kan Jang och övriga förkylnings-produkter jämfört med föregående år.
Oavsett den minskade försäljningen är vår bedömning att den
underliggande utvecklingen är stabil i förhållande till föregående
år.

På den positiva sidan ser vi bra utveckling med Bio-Life produktserien
som har haft ett starkt kvartal i Norge och växer tillsammans med
marknaden för naturliga vitaminer, mineraler och Greens. MOVO
fortsätter att växa på alla nordiska marknader och tar andelar.
Sinupret, som lanserades i Sverige september 2013, har nu hunnit
bygga bra listningar överallt i Sverige och nådde redan efter bara
två månader ca 8% av förkylningsmarknaden.

För att förstärka våra stora varumärken NaturaMed Pharma, Kan Jang,
Membrasin och Probi samt nylanseringen av Sinupret, har bolaget under
första kvartalet ökat marknadsnvesteringarna med 11% jämfört med
samma kvartal 2013.

Bolaget har reducerat antalet anställda med 9 jämfört med 31 december
2013.

Omstruktureringen till en nordisk marknadsorga-nisation och strategisk
affärsutveckling har resulterat i att vi nu har flera nylanseringar
på gång och satsar ännu mer på våra strategiskt viktigaste produkter
och deras distribution på den nordiska marknaden.

Vi har under kvartalet lanserat Bio-Life serien i Sverige samtidig som
vi ser att MOVO, Membrasin och Maxosol responderar bra på ökade
marknads-föringsinvesteringar. Under andra kvartalet kommer Bio-Life
lanseras även i Finland. Sverige kommer att lansera ett naturligt
läkemedel inom området sömn, Pascoflair.

Som följd av försäljningen av dotterbolaget ANI Oy har bolaget under
kvartalet minskat sin skuldsättning från föregående kvartal med 15
MSEK. Det operativa kassaflödet efter rörelsekapitalförändringar var
svagare än föregående år. Lageruppbyggnad inför Bio-Life nylansering,
och högre kundfordringar, framför allt i Norge, är en bidragande
orsak. Dessa rörelsekapitalförändringar betraktas som temporära i sin
natur och förväntas att förbättras under nästa kvartal.

Vi är en av de största leverantörerna i Norden inom kosttillskott. Vi
kommer att fortsätta utveckla vår marknadsposition med starka
varumärken och en produktportfölj av hög kvalitet. På lång sikt
räknar vi med att såväl försäljningen som effektiviteten kommer
gynnas av ett mer samordnat sortiment med gemensamma
marknadsföringsåtgärder inom de nordiska gränserna.

Lars Lund-Roland, VD och koncernchef

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bringwell-ab/r/delarsrapport-q1-2014-bringwell...
http://mb.cision.com/Main/1987/9573476/236415.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.