Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-07-20

Bringwell AB: Halvårsrapport Januari - Juni 2016

EKONOMISK SAMMANFATTNING JANUARI - JUNI 2016

Januari - Juni 2016

· Totala intäkter uppgick till 173,1 (191,9) MSEK, en minskning med
10 %, i jämförbar valuta -8 %

· EBITDA uppgick till -6,2 (-14,4) MSEK och EBITDA-marginalen till
-3,6 (-7,5) %

· EBITDA exklusive engångsposter uppgick till -2,2 (-0,1) MSEK och
EBITDA-marginalen till -1,3 (-0,1)%, en minskning med 2,1 MSEK

· I halvårsresultatet ingår det poster av engångskaraktär om -4,1
(-14,3) MSEK, varav 1,3 MSEK är hänförliga till skadestånd och
processkostnader i tvister

· Resultat efter skatt, inklusive engångsposter uppgick till -9,6
(-17,2) MSEK

· Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar uppgick till -17,7
(-28,5) MSEK.

· Kassaflöde efter investeringsverksamheten uppgick till -17,7
(-29,1) MSEK

VD-ORD

Kanalglidningen i egenvårds-branschen accelererar

Egenvårdbranschen har under första halvåret präglats starkt av en
kanalglidning där försäljningen inom Hälsofackhandeln minskar medan
försälj-ningen på Apotek och Webb ökar. Denna utveckling såg vi
delvis 2015 och den har accelererat under 2016. Glädjande är att vi
har stark tillväxt både på Apotek och på Webb, där vi växer mer än
vad dessa kanaler själva växer. Hälsofackhandeln är Bringwells klart
största kanal och när den minskar så påverkar det vår försäljning
markant. Det gör att vi nu ytterligare intensifierar våra
ansträngningar för att bredda distributionen av våra produkter i
kanaler som växer.

Arbetet med att skapa en kostnadseffektiv plattform har fortsatt med
full kraft under första halvåret. Vi har flyttat det lager vi
tidigare haft i Norge till Falköping som nu hanterar allt varuflöde
för Sverige Norge och Finland. Det, tillsammans med fortsatt
effektivisering av organisationen, minskar Bringwells kostnader även
under första halvåret 2016.

EBITDA för första halvåret 2016 uppgick till -6,2 MSEK, en förbättring
med 8,2 MSEK mot samma period 2015. Huvudanledningen är att våra
en-gångskostnader minskat kraftigt som en följd av att
omstruktureringsprogrammet nu går in i avslutnings-fasen. EBITDA före
engångskostnader upp-gick till -2,2 MSEK vilket var 2 MSEK sämre än
samma period 2015. Lägre försäljning, -10 % mot samma period 2015 (-8
% i jämförbar valuta), är den främsta anledningen till försämringen.
Fasta kostnader och personalkostnader minskade med 5 MSEK jämfört med
första halvåret 2015. Marknadssatsningar mot konsument och
tillsammans med kunder är på oförändrad nivå.

Vår största marknad Sverige ökar sin försäljning med 2 % medan övriga
marknader minskar. För-säljningen minskar i Gym och Hälsofackhandeln.
Gym står för hälften av minskningen där vi på grund av svag lönsamhet
medvetet har valt att sluta med direktbearbetning. Denna effekt är
störst i Norge där 40 % av försäljningsminskningen hänförs till
försälj-ning till gym .

Resterande minskning är i Hälsofackhandeln där vi totalt tappar 14 %
under första halvåret. En del av tappet beror på att Hälsofackhandeln
tappar mark-nadsandelar till Apotek och Webb. En annan del är
kanalens satsningar på egna märkesvaror vilket slår mot flera av våra
varumärken. Norge är den marknad som har störst andel försäljning
till Hälso-fackhandeln så där är tappet störst. Vi förstärker nu
organisationen med en ny landschef med gedigen erfarenhet från
branschen

Speciellt glädjande är att vi fortsätter att växa i de kanaler som
växer. Vi växer med 13 % på Apotek och med 20 % på Webb vilket är
bättre än kanal-ernas egen tillväxt. Apotek är nu större än
Hälso-fackhandeln i Sverige. Det här är resultatet av vår satsning på
att bredda distributionen av våra produkter. Det märks också genom
att vi är fram-gångsrika i att få listningar av existerande produkter
hos nya kunder. Vi har fokuserat hårdare på färre varumärken i vår
marknadsföring och i våra kampanjer ihop med kunder. Vi har haft fina
framgångar med bland annat Maxosol, Membrasin och Probi som alla haft
en tillväxt på över 10 %. Vårt fokus på färre varumärken gör att vi
inledningsvis tappar på oprioriterade varumärken vilket över tid
kompenseras av tillväxt på varumärkena vi satsar på.

Vi är fortsatt i en omstrukturering vilket gör att EBITDA belastas med
omstruktureringskostnader. Dessa är dock betydligt lägre, 4.0 MSEK,
att jämföra med 14,2 MSEK första halvåret 2015.

Vår tvist med Cederroth är nu uppe för avgörande i Högsta Domstolen
efter det att vi fått prövnings-tillstånd. Målet förväntas vara
avgjort runt årsskiftet 2016/2017.

I augusti får vi tre verkligen fina förstärkningar till Bringwell.
Martin Klafstad blir CEO för Bringwell-koncernen. Martin har en
mycket gedigen bakgrund inom såväl Orkla, Kavli som i Rema 1000.
Audun Holt blir nordisk försäljningschef och landschef i Norge. Han
har lång erfarenhet av branschen och har en bakgrund inom Validus,
Life, Jernia och Rejtangruppen. Eva Wilander tillträder som CMO och
leder där vår nordiska marknadsavdelning. Eva har bland annat jobbat
i Procter & Gamble, Candy King och kommer senast från Coca Cola. Alla
tre har gedigen kompetens och erfarenhet från produktutveckling,
marknadsföring och försäljning och kommer att vara viktiga ledare i
förverkligandet av vår strategi för lönsam tillväxt.

Jonny Hoffman, CFO/Tf CEO Bringwell AB (publ)

Bringwell AB (publ) offentliggör denna information enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 juli
2016 klockan 08:00 CET.

______________________________________________________________

Bringwell AB (publ) är en av de ledande försäljnings- och
marknadsorganisationerna för egenvårdsprodukter på den nordiska
marknaden. Bringwell arbetar med såväl egna som inlicensierade
produkter och varumärken. Vår strategi är att leda utvecklingen på
egenvårdsmarknaden genom bl.a. innovativa produkter. Bolagets aktie
är listad på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission AB, tfn.
08-503 015 50, är dess Certified Adviser. Läs mer på
www.bringwell.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bringwell-ab/r/halvarsrapport-januari---juni-2...
http://mb.cision.com/Main/1987/2048493/542088.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.