Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-18

Bringwell AB: Midsona AB (publ) påkallar tvångsinlösen och Bringwell ansöker om avnotering samt kallar till extra bolags...

Midsona AB (publ) offentliggjorde den 4 juli 2017 att budet på
Bringwell AB (publ) förklarades ovillkorat och därmed fullföljs samt
att budet hade accepterats i sådan utsträckning att Midsona vid
tidpunkten innehade 243 626 209 aktier, motsvarande 94,3 procent av
det totala antalet aktier och röster i Bringwell. Midsona har vidare
påkallat tvångsinlösen av de resterande aktierna i Bringwell.

Mot bakgrund av ovanstående anser styrelsen för Bringwell att det inte
längre är motiverat för Bringwell att verka i en noterad miljö. Den
18 juli 2017 beslutade därför Bringwells styrelse om att ansöka om
avnotering av Bringwells aktier från Nasdaq First North.

Sista dag för handel i Bringwells aktier vid Nasdaq First North kommer
att meddelas snarast efter att Bringwell erhållit besked därom från
Nasdaq First North.

Styrelsen har vidare, på begäran av Midsona, beslutat att kalla till
extra bolagsstämma att hållas den 7 augusti 2017, för att bland annat
välja ny styrelse och revisor i Bringwell. Kallelse till den extra
bolagsstämman kommer att offentliggöras genom ett separat
pressmeddelande.

För mer information, kontakta:
Martin Klafstad, CEO Bringwell AB (publ), +47 928 96 700

Denna information är sådan information som Bringwell AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 18 juli 2017 klockan 18.00 (CEST).

Bringwell AB (publ) är en av de ledande försäljnings- och
marknadsorganisationerna för egenvårds-produkter på den nordiska
marknaden. Bringwell arbetar med såväl egna som inlicensierade
produkter och varumärken. Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX
First North och Mangold Fondkommission AB, tfn. 08-503 015 50, är
Certified Adviser.

Läs mer på www.bringwell.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bringwell-ab/r/midsona-ab--publ--pakallar-tvan...
http://mb.cision.com/Main/1987/2313307/701916.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.