Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-26

Brinova Fastigheter: Bokslutskommuniké januari-december 2018

· Hyresintäkterna ökade med 21 procent till 246,4 Mkr (202,9) som en
effekt av förvärv, nyuthyrningar och färdigställda projekt.

· Driftsöverskottet ökade som ett resultat av de ökade
hyresintäkterna och arbetet i den egna förvaltningen, som bland annat
inkluderar energieffektiviseringar, med 27 procent till 157,1 Mkr
(124,0).

· Förvaltningsresultatet ökade med 21 procent till 94,5 Mkr (77,8)
som en följd av det förbättrade driftsöverskottet. Exklusive
kostnader för byte av noteringslista, som uppgick till 3,2 Mkr, ökade
förvaltningsresultatet med 25 procent till 97,7 Mkr.

· Realiserade värdeförändringar på långfristiga fordringar uppgick
till -3,1 Mkr (0,0), och avser försäljning av ett bolag innehållande
bostadsrättsandelar.

· Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår med 58,5 Mkr
(42,3).Orealiserade värdeförändringar på derivat ingår med -10,1 Mkr
(0,1).

· Periodens resultat före och efter utspädning uppgick till 116,7
Mkr (98,3), motsvarande ett resultat per aktie om 1,61 kronor (1,36).

· Fastighetsportföljens värde ökade med 20 procent till 3 759,2 Mkr
(3 136,6).

· Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas (0).
Väsentliga händelser under kvartalet

· Den 5 november tillträddes fastigheten Kävlinge, Trehörningen 15.
Fastigheten består av 46 bostäder och ett LSS-boende med 6 bostäder.

· Samma dag har avtal tecknats om förvärv av fastigheterna
Helsingborg, Rosmarinen 34 och Bjuv, Kvadraten 1. Rosmarinen 34
består av 77 bostäder och Kvadraten 1 av 28 bostäder samt ett
LSS-boende med 6 bostäder.

· Brinova utser bolagets CFO, Malin Rosén till vice VD.
· Brinova tecknar ett grönt hyresavtal med Trafikverket om cirka 3
700 kvm i Kristianstad med en löptid på 6 år.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

· Brinova tillträdde LSS-boende med 8 lägenheter i Västra Nättraby,
Karlskrona den 1 februari.

· Brinova tecknar ett grönt avtal med Försäkringskassan på cirka 2
700 kvm i Karlskrona med en löptid på 5 år.

- Vi har nått periodens tillväxtmål, en fastighetsportfölj om 4 Mdkr, inklusive avtalade men ej tillträdda förvärv och projekt som färdigställs under 2019, säger Per Johansson, VD för Brinova i sin kommentar till bokslutskommunikén och fortsätter:

- Brinova har dessutom vuxit med lönsamhet, och kan rapportera vårt bästa resultat hittills.

För ytterligare information, var god kontakta:

CEO Per Johansson, telefon +46 (0) 70 817 13 63, epost:
per.johansson@brinova.se eller

CFO, vVD Malin Rosén, telefon +46 (0) 70 929 49 52, epost:
malin.rosen@brinova.se

Denna information är sådan information som Brinova Fastigheter AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom i
detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och
samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer
i södra Sverige. Verksamheten kännetecknas av långsiktighet,
samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal
egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att
verka. Fastighetsbeståndet om cirka 218 000 kvadratmeter har ett
marknadsvärde på cirka 3,8 miljarder kronor. Värden skapas genom
selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv
förvaltning. Ett starkt kassaflöde möjliggör en fortsatt tillväxt av
bolaget. Brinovas B-aktie noterad på Nasdaq Stockholm och handlas på
Small Cap-listan. Huvudkontoret finns i Helsingborg. För mer
information: www.brinova.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/brinova-fastigheter/r/bokslutskommunike-januar...
https://mb.cision.com/Main/14508/2750496/998261.pdf
https://mb.cision.com/Public/14508/2750496/9a22aacc937e66a9.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.