Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-16

Brinova Fastigheter: Delårsrapport januari-juni 2018

Delårsrapport januari-juni 2018

· Hyresintäkterna ökade med 27 procent till 120,0 Mkr (94,7).
· Driftsöverskottet ökade med 32 procent till 74,5 Mkr (56,6).
· Förvaltningsresultatet ökade med 24 procent till 46,2 Mkr (37,4).
· Periodens resultat uppgick till 44,8 Mkr (50,4), motsvarande ett
resultat per aktie om

0,62 kronor (0,70).

· Realiserade värdeförändringar på långfristiga fordringar uppgår
till -3,1 Mkr och avser försäljning av ett bolag innehållande
bostadsrättsandelar.

· Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår med 16,4 Mkr
(26,3).

· Orealiserade värdeförändringar på derivat ingår med -8,4 Mkr
(1,2).

· Fastighetsportföljens värde ökade med 9 procent till 3 431,0 Mkr
(3 136,6).

Väsentliga händelser under andra kvartalet

· Förvärv av och tillträde till en fastighet i Lund med en uthyrbar
yta om 549 kvm för vårdverksamhet, till ett underliggande
fastighetsvärde om 23,5 Mkr.

· Tillträde till två fastigheter i Kävlinge med en uthyrbar yta om 1
049 kvm bestående av bostäder till ett fastighetsvärde om 22 Mkr.

· Förvärv av en fastighet i Lomma med en uthyrbar yta om 1 689 kvm
bestående av bostäder och gruppboende till ett underliggande
fastighetsvärde om 34 Mkr.

· Kallelse till extrastämma för bemyndigande om att genomföra ett
närståendeförvärv samt fyllnadsval av styrelseledamot.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

· Brinovas avtal med Remium Nordic avseende likviditetsgaranti
övertogs av ABG Sundal Colliers.

· Brinova har ingått avtal med Mangold Fondkommission AB avseende
tjänsten som Certified Advicer.

· Brinovas extrastämma fattade beslut om nyval av styrelseledamoten
Johan Tollgerdt och godkände förvärv av två fastigheter i bolagsform
i ett så kallat närståendeförvärv.

- Vi växer på ett kontrollerat och lönsamt sätt., säger Per Johansson, VD för Brinova i sin kommentar till delårsrapporten och fortsätter:

- Våra strategier ligger fast, vårt fokus på tillväxt inom bostäder och samhällsfastigheter i södra Sverige fortsätter.

För ytterligare information, var god kontakta:

CEO Per Johansson, telefon +46 (0) 70 817 13 63, epost:
per.johansson@brinova.se eller

CFO Malin Rosén, telefon [+46 (0) 70 929 49 52], epost:
malin.rosen@brinova.se

Denna information är sådan information som Brinova Fastigheter AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom i
detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och
samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer
i södra Sverige. Verksamheten kännetecknas av långsiktighet,
samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal
egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att
verka. Fastighetsbeståndet om cirka 212 000 kvadratmeter har ett
marknadsvärde på cirka 3,4 miljarder kronor. Värden skapas genom
selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv
förvaltning. Ett starkt kassaflöde möjliggör en fortsatt tillväxt av
bolaget. Brinovas B-aktie noterad på Nasdaq Stockholm First North
Premier. Brinovas Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, +46
(0)8-503 01 551. Huvudkontoret finns i Helsingborg. För mer
information: www.brinova.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/brinova-fastigheter/r/delarsrapport-januari-ju...
http://mb.cision.com/Main/14508/2576362/879224.pdf
http://mb.cision.com/Public/14508/2576362/96c0948c1fa32aa0.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.