Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-09

Brinova Fastigheter: Delårsrapport januari-september 2017

· Hyresintäkterna ökade med 93 procent till 145,2 Mkr (75,2) som en
effekt av de förvärv som tillträddes under senhösten 2016 och våren
2017 samt nyuthyrningar.

· Driftsöverskottet ökade med 123 procent till 90,1 Mkr (40,4) genom
tillträdda förvärv, nyuthyrningar och den egna effektiva
förvaltningen.

· Förvaltningsresultatet ökande med 163 procent till 59,0 Mkr (22,4)
som en följd av det förbättrade driftsöverskottet och ett relativt
bättre finansnetto.

· Periodens resultat uppgick till 73,4 Mkr (104,7), motsvarande ett
resultat per aktie om 1,02 kronor (2,29).

· Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår med 26,4 Mkr
(111,3).

· Orealiserade värdeförändringar på derivat ingår med 1,1 Mkr (0,0).
· Fastighetsportföljens värde ökade med 58 procent till 2 769,4 Mkr
(1 752,0).

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

· Avtal om förvärv av bostadsfastigheten Kävlinge Bäcken 9 och 20,
med en uthyrningsbar yta om cirka 1 000 kvm fördelat på 14
lägenheter. Tillträde är planerat till maj 2018.

· Avtal om förvärv av den 7 600 kvm stora fastigheten Garvaren 17
med bostäder och kommersiella ytor belägen i centrala Eslöv.
Fastigheten tillträddes 2 oktober 2017.

· Avtal om förvärv samt tillträde till den 2 000 kvm stora bostads-
och samhällsfastigheten Sadeln 2 belägen i centrala Trelleborg. Med
förvärvet etablerade sig Brinova på en ny ort, Trelleborg.
Fastigheten tillträddes 1 september 2017.

· Avtal om förvärv av, de till Sparbanken Skåne fullt uthyrda,
fastigheterna Mats Lavesen 3, Sjöhem 11 och Näsby 35:42 i
Kristianstad, Stinsen 9 i Åhus samt Saxen 11 i Tollarp. De utgör
Sparbanken Skånes samtliga kontor i Kristianstads kommun.
Fastigheterna tillträddes 2 oktober 2017.

Brinova kommunicerade i samband med noteringen på First North Premier
att det var ett naturligt delsteg inför notering på huvudlistan
Nasdaq Stockholm. Brinova har beslutat att påbörjat förberedelserna
för detta, och siktar på att noteringen ska vara genomförd under
2018.

- Återigen kan vi rapportera ett förbättrat resultat. Detta trots att vi ännu inte kan tillgodoräkna oss resultatet av de 22 000 kvadratmeter nya uthyrbara ytor som vi förvärvat men ännu inte tillträtt, säger Per Johansson, VD för Brinova i sin kommentar till delårsrapporten och fortsätter:

- Det större och inte minst bättre bolag som vi blivit och fortsätter att utveckla behöver också en tydlig aktie. Därför har vi beslutat att påbörja förberedelserna för en notering under 2018 av Brinova-aktien på huvudlistan Nasdaq Stockholm.

För ytterligare information, var god kontakta:

CEO Per Johansson, telefon +46 (0) 70 817 13 63, epost:
per.johansson@brinova.se

eller

CFO Malin Rosén, telefon [+46 (0) 70 929 49 52], epost:
malin.rosen@brinova.se

Denna information är sådan information som Brinova Fastigheter AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom i
detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällslokaler
belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige.
Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer
inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad
förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka.
Fastighetsbeståndet om 183 145 kvadratmeter har ett marknadsvärde på
cirka 2,8 miljarder kronor. Värden skapas genom selektiva förvärv,
effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning. Ett starkt
kassaflöde medger en attraktiv direktavkastning till ägarna såväl som
en fortsatt utveckling av verksamheten. Brinovas B-aktie är sedan den
30 september 2016 noterad på Nasdaq Stockholm First North Premier.
Brinovas Certified Adviser är Remium Nordic AB, +46 (0)8 - 454 32 76.
Huvudkontoret finns i Helsingborg. För mer information:
www.brinova.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/brinova-fastigheter/r/delarsrapport-januari-se...
http://mb.cision.com/Main/14508/2387103/749047.pdf
http://mb.cision.com/Public/14508/2387103/8dd33c89ff592f75.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.