Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-18

Briox AB: Bokslutskommuniké januari - december 2015

Fjärde kvartalet 2015

* Nettoomsättningen uppgick före periodisering till 342 (218) tkr
* Nettoomsättningen uppgick efter periodisering till 302 tkr
* Rörelseresultatet uppgick till -4 869 (-7 942) tkr
* Kassaflödet från den löpande verksamheten var -4 774 (-6 853) tkr
* Periodens resultat före skatt uppgick till -7 017 (-7 466) tkr
* Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,01) kr
* Från första kvartalet 2015 periodiseras produktintäkterna över
avtalsperioden

Januari – December 2015

* Nettoomsättningen uppgick före periodisering till 1 198 (763) tkr
* Nettoomsättningen uppgick efter periodisering till 991 tkr
* Rörelseresultatet uppgick till -19 471 (-24 802) tkr
* Kassaflödet från den löpande verksamheten var -12 417 (-17 395) tkr
* Periodens resultat före skatt uppgick till -21 607 (-24 007) tkr
* Resultat per aktie uppgick till -0,04 (-0,04) kr

VD Kommenterar:

Under fjärde kvartalet har ett större förändringsarbete påbörjats. Det
tilläggsavtal som tecknats med Fortnox AB gör att Briox nu kan agera i alla
länder utanför Sverige. De skulder och royalties som skulle betalas har
skrivits ner med drygt 70 % och framtida royalties har strukits. Viktigt är
också att vi fått kontroll över ägandefrågan till IP-rättigheterna.

Produkten håller en hög nivå och är klart konkurrenskraftig avseende
funktioner och pris. Kostnadsbilden i Briox har setts över, de två
dotterbolagen i Tyskland och Finland har avvecklats och personalen är
uppsagd. Även Växjökontoret har påverkats av neddragningar. Samtliga avtal
har setts över och omförhandlats eller sagts upp där det varit möjligt.

Nu kvarstår arbetet med att bygga upp säljorganisationen och processerna till
den nivån att vi kan skala upp försäljningen ordentligt. Det viktiga är att
bolaget nu kan börja visa på verkliga framgångar här och att därigenom nå
lönsamhet. Min bedömning är att förutsättningarna för detta är mycket goda.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Rutgersson, VD Briox AB (publ)

Tel: +46 708 15 72 00

Email: johan.rutgersson@briox.se

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.