Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-09

BRIOX AB: Bolagsstämmokommuniké 9 maj 2019

Vid årsstämma i Briox AB den 9 maj 2019 kl. 10.00 i Setterwalls
Advokatbyrås lokaler på Sturegatan 10 i Stockholm fattades bland
annat följande beslut:

a) Årsstämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna
resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen
och koncernbalansräkningen.

b) Årsstämman beslutade att avräkna årets förlust mot balanserat
resultat samt att utdelning inte ska ske.

c) Styrelsens ledamöter samt VD beviljades ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2018.

d) Årsstämman beslutade att ett fast arvode till styrelsens ledamöter
ska utgå med totalt 880 000 kronor varav 480 000 kronor ska utgå till
styrelsens ordförande och 200 000 kronor vardera till övriga
styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.

e) Till styrelseledamöter omvaldes Lars Karlsson, Jens Collskog samt
Johan Rutgersson. Till styrelseordförande omvaldes Johan Rutgersson.

f) Till revisor omvaldes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB vilka
låtit meddela att auktoriserade revisorn Nicklas Kullberg kvarstår
som huvudansvarig revisor i bolaget.

g) Årsstämman beslutade att emittera aktier med företrädesrätt för
bolagets aktieägare. Beslutet innebär en emission av högst 5 717 337
aktier. Den som på avstämningsdagen är registrerad som aktieägare
äger företrädesrätt att teckna aktier, varvid en (1) befintlig aktie
ger en (1) teckningsrätt och fem (5) teckningsrätter berättigar till
teckning av en (1) nyemitterad aktie. För varje tecknad aktie ska
erläggas 4,50 kronor.

h) Årsstämman beslutade att emittera aktier med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt. Beslutet innebär en emission av högst 2
222 222 aktier. Rätt att teckna aktier ska, med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma en på förhand vidtalad krets
av långsiktiga och strategiska investerare i Sverige och utomlands.
Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att
möjliggöra ett utökat ägande av professionella investerare i bolaget
samt för att möjliggöra att bolaget skyndsamt får ytterligare kapital
för att säkerställa rörelsekapitalbehovet. För varje tecknad aktie
ska erläggas 4,50 kronor.

i) Årsstämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att under tiden
intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier,
teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Fredrik Hyltsten, VD Briox AB (publ)
Tel: +46 70 341 46 26 (http://tel 46708157200)
Email: fredrik.hyltsten@briox.se (johan.rutgersson@briox.se)

Briox AB i korthet
Briox AB utvecklar och säljer internetbaserade affärssystem till små-
och medelstora företag och till redovisning-och revisionsbyråer i
Europa. Programutbudet, som omfattar bland annat redovisning,
fakturering, orderhantering och tidredovisning, är en fullskalig
molnlösning och nås från vilken internetbaserad dator eller enhet som
helst.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/briox-ab/r/bolagsstammokommunike-9-maj-2019,c...
https://mb.cision.com/Main/11432/2808489/1041029.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.