Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-03-07

Briox AB: FÖRETRÄDESEMISSIONEN OM 21,1 MSEK FULLTECKNAD

Den till 85 procent säkerställda företrädesemission i Briox, uppgående till
cirka 21,1 MSEK, vars teckningsperiod avslutades den 29 februari 2016 är
fulltecknad. Totalt tecknades 426 597 165 aktier, varav 334 476 776 aktier
med företrädesrätt och 92 120 389 aktier utan företrädesrätt.
Företrädesemissionen blev således övertecknad med en teckningsgrad om 101
procent.

Företrädesmissionen innebär att aktiekapitalet ökar med 4 643 099,41 SEK genom
emission av 422 097 219 nya aktier. Efter registrering av nyemissionen uppgår
aktiekapitalet i Briox till 10 833 898,62 SEK fördelat på 984 893 512 aktier,
vardera med ett kvotvärde om 0,011 SEK. Utspädningseffekten för de aktieägare
som inte deltog i företrädesemissionen uppgår till cirka 43 procent.

Företrädesemissionen har skett i syfte att säkerställa kapital inför bolagets
fortsatta internationella expansion. Bolaget har ställt om organisationen
till att fokusera på försäljning. Bland annat har Jens Collskog, tidigare VD
på svenska Fortnox, anlitats för att bygga upp satsningen på
redovisningsbyråer på såväl befintliga som nya marknader.

- Det känns mycket motiverande att närmare 80 procent av företrädesemissionen
är tecknad av våra befintliga aktieägare vilket visar på starkt stöd och
förtroende. Det är också glädjande att se så många nya aktieägare i Briox AB
säger VD Johan Rutgersson

Avräkningsnotor är planerade att skickas ut under vecka 10. Handel med Betalda
Teckningsaktier (BTA) kommer att ske på NGM Nordic MTF till och med
slutgiltig registrering av företrädesemissionen hos Bolagsverket, vilket
beräknas ske i under andra halvan av mars 2016.

Stockholm Corporate Finance AB (www.stockholmcorp.se) är finansiell rådgivare
till Briox AB i samband med företrädesemissionen.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Rutgersson, VD Briox AB (publ)

Tel: +46 708 15 72 00

Email: johan.rutgersson@briox.se

Briox AB i korthet

Briox AB utvecklar och säljer internetbaserade affärssystem till små-och
medelstora företag och till redovisning-och revisionsbyråer i samtliga länder
utanför Sverige. Programutbudet, som omfattar bland annat redovisning,
administration, säljstöd och tidredovisning, är en fullskalig molnlösning och
nås från vilken internetbaserad dator eller enhet som helst.

Om Stockholm Corporate Finance AB

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som
erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning,
ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade
och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv
svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 44
M&A-rådgivare och investmentbanker i 38 länder. Stockholm Corporate Finance
är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är
medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. www.stockholmcorp.se

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.