Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-04-11

Brødrene Hartmann A/S: Forløb af ordinær generalforsamling 2016

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
blev taget til efterretning. Beretningen indeholdt de oplysninger, der
allerede er tilgået Nasdaq Copenhagen A/S med den elektroniske årsrapport for
2015 den 8. marts 2016.

Årsrapporten for 2015 blev godkendt, og der blev truffet beslutning om
meddelelse af decharge for direktion og bestyrelse.

Bestyrelsens forslag om, at der udbetales udbytte for 2015 på 9,50 kr. pr.
aktie, blev godkendt.

Direktør Agnete Raaschou-Nielsen, direktør Niels Hermansen, adm. direktør Jørn
Mørkeberg Nielsen og direktør Steen Parsholt blev genvalgt til bestyrelsen.

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om en sammenskrivning af
selskabets vederlagspolitik for bestyrelsen og direktionen med selskabets
overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning i henhold til
selskabslovens § 139. Med vedtagelsen samles og simplificeres
retningslinjerne for ledelsens vederlæggelse, der sikres øget fleksibilitet,
og bestyrelsen får mulighed for løbende at tilpasse målsætningerne i
direktionens bonusordning.

Bestyrelsens vederlag for 2016 blev godkendt, således at vederlaget forbliver
uændret i forhold til 2015. Særskilt vederlag for deltagelse i
Revisionsudvalget blev ligeledes godkendt, således at vederlaget forbliver
uændret i forhold til 2015 med den eneste ændring, at honorering af formanden
for udvalget ændres fra et fuldt bestyrelseshonorar til fremover at udgøre
1,5 bestyrelseshonorar.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som revisor.

Bestyrelsen blev bemyndiget til - indtil den næste ordinære generalforsamling
- at lade selskabet erhverve egne aktier med en pålydende værdi på højest
14.030.180 kr. til den til enhver tid gældende børskurs med en afvigelse på
indtil 10%.

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes
punkt 4.5 vedrørende ihændehaveraktier, således at selskabets aktier fremover
får status af navneaktier og dermed ikke længere ihændehaveraktier, samt
sletning af sætningen i vedtægternes punkt 8.1 vedrørende offentliggørelse af
indkaldelsen til generalforsamling gennem Erhvervsstyrelsens it-system. Der
henvises til selskabets ændrede vedtægter, som er tilgængelige på selskabets
hjemmeside.

Dirigenten blev bemyndiget, med substitutionsret, til at anmelde det
besluttede til Erhvervsstyrelsen.

På det umiddelbart efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig
med direktør Agnete Raaschou-Nielsen som formand og direktør Niels Hermansen
som næstformand.

Med venlig hilsen
Brødrene Hartmann A/S

Agnete Raaschou-Nielsen
Bestyrelsesformand

Ulrik Kolding Hartvig
Adm. direktør

Forløb af ordinær generalforsamling 2016
http://hugin.info/2034/R/2002088/738910.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Brødrene Hartmann A/S via Globenewswire

HUG#2002088

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.