Bli medlem
Bli medlem
lakareutangranser

Du är här

2020-11-23

Brunstam åter VD

7 aktieägare och ombud representerade cirka 53,9 % av aktierna hade tagit sig till extra stämma i Hexpol AB på Clarion Malmö Live denna soliga fredag den 20 november 2020.

Ordförande Georg Brunstam hälsade den lilla skaran av ägare välkomna till stämman. Att styrelsen kallat till stämman berodde bland annat på att Georg Brunstam i oktober utsetts till ny VD och att han vid tillträdet den 20 november 2020 skulle avgå som styrelsens ordförande. Alf Göransson valdes vid stämman till ny ordförande i styrelsen. Han är styrelseledamot i Hexpol sedan 2007, styrelseordförande i Loomis AB, NCC AB, AxFast AB och styrelseledamot i Attendo AB, Sweco AB, Melker Schörling AB samt Sandberg Development Group.

Stämmans punkter avverkades i ett raskt tempo och förutom att välja ny ordförande så var även beslut om utdelning på dagordningen. Inför årsstämman beslutade styrelsen på grund av Covid-19-pandemin att dra tillbaka förslaget till vinstutdelning med att man eventuellt skulle kalla till en extra stämma och där besluta om vinstutdelning. Konsekvenserna av Covid-19-pandemin kan nu enligt styrelsen bättre överblickas och den har bedömt att det nu finns förutsättningar för utdelning enligt det ursprungliga förslaget. Stämman beslutade således om utdelning 2,30 kr/aktie (2,25 kr).

Aktiespararnas bolagsbevakare Victor Johansson gratulerade Georg Brunstam till utnämningen som ny VD och uttryckte en förhoppning om att det här är en långsiktig lösning för bolaget. Victor Johansson undrade om Brunstam i och med tillträdet som VD kommer frånträda några av de styrelseuppdrag han har idag. Brunstam svarade att det är klart att han frånträder sin roll som ordförande i Inwido.

Victor Johansson undrade också om hur pandemin för närvarande påverkar bolaget. Brunstam sa att pandemin inte har någon märkbar påverkan på driften i bolaget och att bolagets samtliga fabriker är öppna men att man har löpande kontakt med fabrikerna i Mexiko och Kalifornien. I Kalifornien har restriktionerna förändrats de senaste dagarna och det är lite oklart hur de kan komma att påverka bolaget i närtid. Victor Johansson undrade även hur förvärvsarbetet går i den nuvarande pandemisituationen. Brunstam förklarade att det arbetet rullar på bra och att man får arbeta mycket med digitala fabriksbesök och digitala samtal i stället för fysiska samtal och fabriksbesök.

Hexpol är en polymertillverkare som bland annat tillverkar packningar till värmeväxlare och hjul till truckar. Deras polymerblandningar används dessutom i tillverkning av en mängd andra produkter. Kunderna är i huvudsak den globala fordons- och verkstadsindustrins systemleverantörer, bygg- och anläggningsbranschen, energisektorn, konsumentsektorn, kabelindustrin och tillverkare av medicinteknik. Koncernen är organiserad i två affärsområden compounding och engineered products och har 53 tillverkande enheter. Koncernens försäljning 2019 uppgick till 15 508 MSEK och har cirka 5 100 anställda i fjorton länder.

Bevakare: Victor Johansson

Författare Bolagsbevakningen