Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-02-19

BTS 4 kv: Resultat före skatt 34 Mkr (34)

(SIX) Konsult- och utbildningsföretaget BTS redovisar ett
resultat före skatt på 34 miljoner kronor (34) för det fjärde
kvartalet 2012.

Rörelseresultatet blev 34 miljoner (34).

Nettoresultatet uppgick till 23 miljoner kronor (22),
motsvarande 1,27 kronor per aktie efter utspädning (1,22).

Omsättningen uppgick till 214 miljoner kronor (203).

Utdelningen föreslås bli 1,75 kronor per aktie (1,60).

Lars Johansson
SIX News

Författare direkt.