Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-06

BTS GROUP AB: Omvänd vinstvarning Preliminärt resultat före skatt Q4 2018 ökar 55 procent till ca 69 MSEK

STOCKHOLM, SVERIGE - BTS GROUP AB (publ), ett världsledande företag inom
strategigenomförande, redovisar ett preliminärt resultat före skatt på 69
MSEK för fjärde kvartalet 2018 (45), motsvarande en ökning om 55 procent
jämfört med motsvarande kvartal 2017.

Som en följd av den snabba resultatökningen före skatt under fjärde
kvartalet jämfört med resultatökningen om 27 procent under årets första nio
månader, har bolaget valt att publicera detta preliminära resultat idag.

Bakgrunden till den stora resultatförbättringen under det fjärde kvartalet
2018 är i huvudsak en förbättrad marginal och accelererande tillväxt i
bolagets två största regioner.

Omsättningen under fjärde kvartalet uppgick preliminärt till cirka 494 MSEK
(368), motsvarande en ökning om 27 procent.

För helåret 2018 uppgår resultatet före skatt preliminärt till cirka 179
MSEK (131), en ökning med 36 procent, och omsättningen till preliminärt
cirka 1 598 MSEK, en ökning rensat för valutakursförändringar med 26
procent jämfört med helåret 2017. 

Bolaget kommer, utöver vad som framgår ovan, inte vidare kommentera
resultatet innan bokslutskommunikén publiceras. Det definitiva resultatet
för fjärde kvartalet och helåret 2018 kommer att publiceras den 21 februari
2019, som tidigare meddelats.

För mer information, vänligen kontakta:

Michael Wallin
IR-chef
BTS Group AB (publ)
michael.wallin@bts.com

08-58 70 70 02
0708-78 80 19

Denna information är sådan information som BTS Group AB (publ) är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande
den 6 februari 2019 kl. 22.40 CET.

Om BTS Group AB (publ)
BTS är ett tjänsteföretag med huvudkontor i Stockholm med närmare 700
medarbetare vid 37 kontor i sex världsdelar. Vi fokuserar på individerna
när organisationer ska genomföra strategiförändringar och arbetar med
ledare på samtliga nivåer för att hjälpa dem att fatta bättre beslut, gå
från beslut till handling och leverera resultat. Vi är övertygade om att
man lär sig bäst genom egna erfarenheter. Under 30 års tid har vi skapat
engagerande och effektfulla program med en djup och bestående inverkan på
deltagarna och deras karriärer. Vi inspirerar till nya sätt att tänka och
stärka de kritiska
förmågor som medarbetare och ledare behöver för att skapa bättre
affärsresultat.
It’s strategy made personal.
Våra tjänster möter en rad olika kundbehov, däribland:
Strategigenomförande, Ledarskapsutveckling, Assessment för urval och
utveckling, Affärsmannaskap, Utveckling av säljorganisationer, Coaching
samt Digitala tjänster och evenemang med verktyg för genomförande av
förändringar.

BTS är partner till närmare 450 företag och organisationer, inklusive fler
än 30 av världens 100 största multinationella företag. Bland våra största
kunder återfinns exempelvis: ABB, Chevron, Coca-Cola, Ericsson, EY, HP,
Mercado Libre, Salesforce.com, SAP, and Tencent.
BTS Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under
symbolen BTS B.

För mer information, besök oss på www.bts.com

.

Bilaga

* Resultat Final

Författare Hugin