Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-10

BTS Group AB (publ) Kvartalsrapport 1 januari–31 mars 2016

t 1 januari–31 mars 2016

Starkt Nordamerika medan olje- och gassektorn tyngde Europa

Stockholm, Sverige, 2016-05-10 08:15 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

Första kvartalet 2016

-- Nettoomsättningen uppgick till 224,1 (218,3) MSEK. Rensat för
valutakursförändringar var tillväxten 4 procent.
-- Resultatet före skatt minskade med 24 procent till 8,8 (11,6) MSEK.
-- Resultatet efter skatt minskade med 27 procent till 5,7 (7,8) MSEK.
-- Resultatet per aktie minskade med 27 procent till 0,31 (0,42) SEK.

VD kommentar

”Totalt sett blev det första kvartalet inte bra, den valutarensade tillväxten
var bara 4 procent, och resultatet minskade. Men vi bedömer att vi tar igen det
här under året”, kommenterar Henrik Ekelund VD BTS Group.

”BTS Nordamerika utvecklades positivt med 11 procents tillväxt och väsentlig
ökning av marginalen. I BTS Övriga marknader uppnådde vi 13 procents tillväxt
men marginalen föll på grund av omfattande nyrekrytering. BTS Europa hade ett
svagt kvartal med negativ tillväxt och minusresultat. BTS Europa har erfarit
avbokningar från kunder inom olje- och gassektorn, samt från vissa företag med
stor exponering mot utvecklingsmarknader”.

”Resultatet före skatt bedöms bli bättre än förgående år”, avslutar Henrik
Ekelund.

För ytterligare information

Michael Wallin
Head of Investor Relations
BTS Group AB
Tel: 08-587 070 02
Mobil: 0708-78 80 19
E-post: Michael.wallin@bts.com

Om BTS Group AB (publ)
BTS Group är ett tjänsteföretag med huvudkontor i Stockholm och med fler än 450
medarbetare i 34 kontor på sex kontinenter. Vi fokuserar på individerna när
organisationer ska genomföra strategiförändringar och arbetar med ledare på
samtliga nivåer för att hjälpa dem att fatta bättre beslut, gå från beslut till
handling och leverera resultat. Vi är övertygade om att man lär sig bäst genom
att öva. Under 30 års tid har vi skapat engagerande och effektfulla program som
har en djup och bestående inverkan på deltagarna och deras karriärer. Vi
inspirerar till nya sätt att tänka samt att stärka de kritiska förmågorna som
medarbetare och ledare behöver för att skapa förbättrade affärsresultat.

BTS har ett brett utbud av tjänster som täcker in behov inom både
strategigenomförande och talangutveckling. Våra tjänster följer medarbetaren
från utvärdering för urval och talangutveckling, till strategisk samsyn och
implementering av strategier. Detta gör vi genom program i affärsmannaskap,
ledarskap och sälj med hjälp av affärssimuleringar eller andra former av
upplevelsebaserad inlärning samt verktyg för genomförandet. BTS arbetar med
närmare 450 företag och organisationer, inklusive fler än 30 av världens 100
största globala bolag. Bland våra större kunder återfinns några av
affärsvärldens mest respekterade namn, som exempelvis AT&T, Chevron, Coca-Cola,
Ericsson, Google, GSK, HP, HSBC, Salesforce.com och Unilever.

BTS Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen
BTS B.

För mer information, besök oss på www.bts.com.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller
lagen om handel med finansiella instrument.

Författare SSE

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.