Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-27

BTS säljer 51% av konsumentutbildningsverksamheten AvoVision till sydafrikanska investerare

BTS Group AB
Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler

BTS säljer 51% av konsumentutbildningsverksamheten AvoVision till sydafrikanska
investerare

Stockholm, Sverige, 2017-07-27 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

STOCKHOLM, SVERIGE och NEW YORK, NY - BTS GROUP AB (publ), ett världsledande
företag inom strategigenomförande, har sålt 51 procent av
konsumentutbildningsverksamheten AvoVision till tre sydafrikanska investerare
för knappt 1 MSEK (1,5 MZAR). Affären kommer att ha obetydlig påverkan på
koncernens intäkter och lönsamhet.

Sydafrikanska AvoVision, som förvärvades av BTS i mars 2015, har två
verksamheter: utbildning inom konsumentfrågor och ekonomi för utsatta grupper
samt AvoVision Corporate, som fortsätter att vara helt integrerat med BTS
struktur och varumärke.

Konsumentutbildningsverksamheten Avo svarade för omkring 6,2 MSEK (9,8 MZAR)
eller 18 procent av BTS hela verksamhet i Sydafrika 2016. Verksamheten är nu
ägd av tidigare missgynnade individer (previously disadvantaged individuals)
till 51 procent, medan BTS har kvar ett betydande ägande om 49 procent. BTS har
kvar äganderätten till de immateriella rättigheter som bolaget har bidragit med
till Avo, medan Avo har kvar äganderätten till specifika konsumentlösningar och
immateriella rättigheter.

Under 2015 gjordes stora förändringar av lagstiftningen om ekonomiskt
självbestämmande för svarta (BBBEE) i Sydafrika vilket krävde en översyn av BTS
investering i AvoVision. BBBEE är en social omvandlingsprocess och ett
juridiskt faktum som syftar till ökad ekonomisk jämlikhet mellan raser och
breddande av det ekonomiska självbestämmandet. Den senaste översynen lägger
större vikt vid att ägande och ledarskap i näringslivet ska följa de senaste
BBBEE-standarderna. Dessutom premierar marknaden befintliga kontrakt som
överensstämmer med de nya BBBEE-kraven och BTS/AvoVision är därför nu väl
positionerat att dra strategiska fördelar av de förändrade förutsättningarna.

”Det gläder mig att vi har hittat en lösning som både gynnar lokalt ägda
företag i linje med kraven för AvoVision och BTS Sydafrika, som därmed kan vara
fortsatt konkurrenskraftiga och leverera mervärde till sina kunder. De nya
delägarna i AvoVision har gedigen erfarenhet av branschen vilket kommer att
bidra till att skapa nya marknadsmöjligheter för båda parter”, säger Henrik
Ekelund, grundare och VD för BTS Group.

”Vårt mål för AvoVision är inte bara att följa BBBEE-reglerna, utan också att
ta tillvara AvoVisions historia och kapacitet för att utöka tjänsterna på våra
nuvarande marknader på ett mer aktivt och lönsamt sätt. AvoVision har en
strategisk koppling till BTS som är ett viktigt institutionellt och
internationellt varumärke som vi är stolta över att förknippas med och vi ser
fram emot att få ut synergieffekter av affären”, säger Henry Sebata som
förvärvar 40 procent tillsammans med sin affärspartner Neil Campher genom deras
bolag CS Business Innovations.

”Avo välkomnar de samlade erfarenheterna och insikterna hos Campher och Sebata
samt Raelene Clarke, väletablerad företagare och VD för SpringAge Consultancy,
som förvärvar återstående 11 procent. Vi har en lång historia av samarbete med
Henry, Neil och Raelene inom olika områden och affären känns logisk, eftersom
den bygger på gemensamma värderingar och en förståelse för marknaden och de
möjligheter som finns för att bidra till Sydafrikas socioekonomiska
förhållanden”, säger Jules Newton, Avos grundare.

För mer information, vänligen kontakta:

Deon Greyling
Senior Vice President

BTS Sydafrika
Tel: +27.12.663.6909
Mobil: +27.83.258.4200

Michael Wallin
IR-chef

BTS Group AB (publ)
michael.wallin@bts.com
08-587 070 02
0708-78 80 19

Om BTS Group AB (publ)

BTS är ett tjänsteföretag med huvudkontor i Stockholm med närmare 500
medarbetare vid 35 kontor på sex kontinenter. BTS fokuserar på organisationer
som ska genomföra strategiförändringar och arbetar med ledare på samtliga
nivåer för att hjälpa dem att fatta bättre beslut, gå från beslut till handling
och leverera resultat. BTS är övertygat om att man lär sig bäst genom egna
erfarenheter och under 30 års tid har företaget skapat engagerande och
effektfulla program med en djup och bestående inverkan på deltagarna och deras
karriärer. Under 30 års tid har vi skapat engagerande och effektfulla program
som har en djup och bestående inverkan på deltagarna och deras karriärer. BTS
inspirerar till nya sätt att tänka och stärka de kritiska förmågorna som
medarbetare och ledare behöver för att skapa bättre affärsresultat. ”It’s
strategy made personal.”

BTS stödjer en rad olika kundbehov, däribland:

- Assessment för urval och utveckling

- Strategigenomförande

- Affärsmannaskap och ledarskapsprogram

- Utveckling av säljorganisationer

BTS är partner till närmare 450 företag och organisationer, inklusive fler än
30 av världens 100 största multinationella företag. BTS största kunder hör till
några av världens mest kända företag: Chevron, Citigroup, Coca-Cola, Microsoft,
Novartis, Salesforce, SAP, Tencent och Volvo Group.

BTS Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen
BTS B.

För mer information, besök oss på www.bts.com.

Stor noggrannhet har vidtagits vid översättningen av detta pressmeddelande. Vid
eventuella avvikelser har emellertid det svenska originalet tolkningsföreträde
framför den engelska översättningen.

Denna information är sådan information som BTS Group AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 juli 2017 kl. 08:00 CET.

Författare Nasdaq Stockholm

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.